Zorgen over administratieve ballast Duits minimumloon

769

Transport en Logistiek Nedelrnad (TLN) maakt zich grote zorgen over een ‘enorme administratieve ballast’ die het invoeren van een minimumloon in Duitsland voor de transportsector met zich mee zou brengen. Duitsland voert per 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon van 8,50 euro bruto per uur.

Het minimumloon is van toepassing op iedere werknemer die in Duitsland arbeid verricht. Ook buitenlanders vallen onder de wetgeving. Een buitenlandse transportondernemer die zijn werknemers in Duitsland laat werken heeft een meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat hij voordat het werk wordt uitgevoerd een schriftelijke melding moet doen bij de betreffende autoriteiten. De werkgever moet doorgeven wie het werk uitvoert, waar en wat de duur van de werkzaamheden is.

Grote zorgen over administratieve ballast Duits minimumloonDuitse vertegenwoordiger

De documentatie hierover moet minimaal twee jaar bewaard blijven en op verzoek getoond kunnen worden. De locatie waar de documentatie moet worden opgeslagen moet in Duitsland liggen. Voor buitenlanders zonder zetel in Duitsland betekent dit dat ze een vertegenwoordiger of gevolmachtigde moeten benoemen die in Duitsland woonachtig is. Deze persoon is ook aansprakelijk richting Duitse overheid voor naleving van de wet op het minimumloon. De opdrachtgever is medeaansprakelijk voor naleving minimumloon en kan eveneens gecontroleerd worden.

Ballast

Voor de transportsector staan volgens TLN nog veel vragen open. ‘Onduidelijk is bijvoorbeeld of de wet ook van toepassing is op internationaal vervoer. Bij cabotage is het evident, maar bij vervoer, naar, van of door Duitsland is het nog maar de vraag of Duitsland de wet van toepassing mag verklaren op buitenlanders. Deze vraag ligt al bij de Europese Commissie voor. Los van de wettelijke (on)mogelijkheden, zijn er vooral veel vragen over de praktische uitwerking. Hoewel Nederlandse ondernemers zich niet direct zorgen hoeven te maken over de hoogte van het minimumloon, ligt het gevaar van een enorme administratieve ballast wel op de loer. Daarover maakt TLN zich grote zorgen, immers je moet er niet aan denken dat voorafgaand aan elke rit zulke administratieve handelingen verricht moeten worden. Dat druist ook volstrekt in tegen een EU zonder grenzen. TLN staat in nauw contact met haar Duitse collega’s en met de Europese Commissie omtrent de voortgang van deze wetgeving.’ (Bron: TLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief