Grootschalige praktijkproef voor efficiënte containerbinnenvaart

823

Nextlogic gaat in de loop van volgend jaar een grootschalige proef houden in de containerbinnenvaart. Tijdens de proef worden verschillende concepten voor prioriteitstelling van barges getest. Dit moet inzicht geven in het effect op de efficiëntie en betrouwbaarheid van de keten.

Nextlogic richt zich op het verbeteren van de gehele operationele keten van containerbinnenvaart van/naar Rotterdam. Voor barge operators, Containers per binnenvaart scheelt geld en administratieve lasteninland terminals, zeehaven- terminals en depots, rederijen en uiteindelijk ook voor expediteurs en verladers. De havenbrede integrale aanpak is gebaseerd op de drie pijlers neutrale integrale planning van terminal en depot slots, call optimalisatie en performance meting.

Acht clusters
Volgens Nextlogic is een verbeterde en uitgebreidere informatie-uitwisseling noodzakelijk voor het optimaliseren van operationele processen in de keten. ‘Daarom wordt een achttal nieuwe en/of verbeterde clusters van informatie stapsgewijs ingevoerd. Zo wordt de informatie van laad/loslijsten beter gelinkt aan verschillende vrijstellingen. Dat leidt tot een kortere doorlooptijd van de afhandeling en meer flexibiliteit van de operaties. Ook wordt de beschikbare en gevraagde afhandelcapaciteit inzichtelijk worden gemaakt. Dit leidt tot een effectievere planning en inzet van resources.’

Financiers
Nextlogic wordt gefinancierd door het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. (Bron: Nextlogic)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief