Groot onderhoud aan sluis Lith zorgt voor langere wachttijd

535

Rijkswaterstaat voert vanaf maandag 14 april groot onderhoud uit aan de zuidkolk van sluis Lith. Omdat alleen de noordkolk van sluis Lith tijdens de werkzaamheden beschikbaar is, geldt voor de scheepvaart een langere wachttijd bij de sluis. De vertraging kan oplopen tot maximaal een half uur.

Groot onderhoud sluis Lith zorgt voor langere wachttijdDe werkzaamheden bestaan uit het conserveren van de hefdeuren van de zuidkolk. De hefdeuren worden gestraald en opnieuw geverfd. Om dit te kunnen doen, worden de hefdeuren uit het water getild en naar een werkplaats gebracht. In de tweede helft van mei worden ze teruggeplaatst. Daarnaast worden de komende weken ook betonreparaties aan de kolkwanden gedaan en herstelwerkzaamheden aan de voegen en de bodem uitgevoerd.

Hinder
De werkzaamheden vinden veelal plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Rijkswaterstaat streeft ernaar om de hinder voor vaarweggebruikers en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.
De onderhoudswerkzaamheden zijn eind mei gereed. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief