Groningen Seaports met terugwerkende kracht een NV

642

Groningen Seaports is met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 een overheids-NV. Voor Groningen Seaports betekent deze nieuwe structuur dat zij nu dezelfde status krijgt als een aantal andere Nederlandse havens zoals Amsterdam, Zeeland en Rotterdam, hetgeen de samenwerking vergemakkelijkt. Daarnaast betekent het voor het bedrijf dat de eerder in gang gezette marktgeoriënteerde organisatie nu nog slagvaardiger en bedrijfsmatiger kan opereren.  

Groningen Seaports heeft de afgelopen jaren enorme investeringen doorgevoerd. Gezien deze ontwikkeling, bestaat al langer de wens om over te gaan tot een verzelfstandiging van het bedrijf. De belangrijkste redenen voor deze verzelfstandigingen hebben te maken met het streven naar een nieuwe, meer transparante bestuursstructuur, het beperken van juridische en financiële risico’s en  meer zelfstandigheid in het aantrekken van zowel risicodragend als vreemd vermogen.

Organisatie
De nieuwe overheids-NV bestaat uit een algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA), een raad van Commissarissen en het statutair bestuur. Na de verzelfstandiging berust het Groningen Seaports met terugwerkende kracht een NVbestuur van Groningen Seaports bij de statutair directeur van de NV. Dit  is tevens de enige bestuurder van de NV. Harm D. Post, de huidige directeur van Groningen Seaports, gaat deze functie vervullen.

Bij de verzelfstandiging zullen de medewerkers van Groningen Seaports overgaan naar de NV en daar in dienst komen op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Hierover is overeenstemming bereikt met de Ondernemingsraad en de vakorganisaties.

Miljardeninvesteringen
De Eemshaven en de haven van Delfzijl en de daarmee verbonden bedrijfsterreinen, hebben het afgelopen decennium een sterke groei en een belangrijke metamorfose doorgemaakt. Vanuit het bedrijfsleven en met name de energiesector, is een toenemende vraag ontstaan naar vestigingsmogelijkheden in het Eemsmondgebied. Om deze vraag te kunnen accommoderen, dient GSP grote investeringsprojecten uit voeren. Deze projecten zijn gericht op de aanleg van het Energypark Eemshaven, de  verdere ontwikkeling van de Westlob van het Eemshaventerrein en van het Oosterhorn-terrein in Delfzijl, de geplande aanleg van het uitbreidingsgebied Eemshaven Zuidoost en een mogelijke functionele integratie van de terreinen bij de Eemshaven en Delfzijl door de aanleg van nieuwe verbindende infrastructuur zoals bijvoorbeeld de Buizenzone Eemsdelta. Ook de realisatie van de Havenvisie 2030 – die gericht is op de ontwikkeling van een efficiënt en concurrerend groen havencomplex – zal nieuwe investeringen genereren. Daarvoor is echter een marktgerichte, slagvaardige organisatie nodig. Met deze nieuwe NV kan Groningen Seaports hier meer aan tegemoet komen.