Groeiende zorgen spoor brengt KNV en Deltalinqs bij elkaar

885

ROTTERDAM – Deltalinqs en het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) bundelen hun krachten en spannen zich nu samen in voor versterking van de positie van het spoorgoederenvervoer. De groeiende zorg ten aanzien van de recente verhogingen van de gebruikstarieven hebben hiertoe geleid.

Groeiende zorgen over spoor brengt KNV en Deltalinqs bij elkaarConcreet komt de samenwerking tussen beide organisaties tot uitdrukking in een op te richten spoorcommissie waarin zowel de achterban van KNV als Deltalinqs zitting nemen. Deze Commissie heeft tot doel om de kennis ten aanzien van het spoor meer te bundelen, onderling informatie uit te wisselen en kansen/issues vroegtijdig te signaleren. Hoofdzakelijk wordt aandacht besteed aan een inventarisatie van de wensen en issues van de terminals en de korte- en middentermijnagenda voor het spoor.

Bevroren

De inschatting is dat de verhoging van deze vergoedingen leidt tot een vermindering van de concurrentiepositie en het verlies van een groot ladingdeel voor de Rotterdamse haven. Daarnaast leiden de bouwwerkzaamheden aan het spoor Emmerich-Oberhausen ertoe dat de capaciteit van het spoor tussen 2015 en 2022 sterk wordt beperkt. KNV en Deltalinqs vinden het absoluut noodzakelijk het pakket aan maatregelen (herroutering, randvoorwaarden, Beter Benutten), dat door de staatssecretaris is aangekondigd, zorgvuldig uit te voeren. Tijdens de realisatie van deze werkzaamheden moeten wat KNV en Deltalinqs betreft de gebruiksvergoedingen bevroren worden.

Vervoerders en terminals

Spoorgoederenvervoerders zijn in Nederland verenigd binnen KNV Spoorgoederenvervoer (KNV SGV). De Nederlandse spoorterminals zijn aangesloten bij Deltalinqs. De achterban van beide organisaties wordt geconfronteerd met een aanzienlijke tariefsverhoging van de gebruiksvergoedingen op het spoor (18% tot 50%).

Bij de versterking van de positie van het spoorgoederenvervoer speelt voor een klein land als Nederland de samenwerking op Europees niveau een belangrijke rol. Met de nieuwe samenwerking versterken KNV en Deltalinqs hun inbreng bij de European Rail Freight Corridors (ERFC’s). (Bron: Deltalinqs)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief