Groeiende ASV laat stem van de particuliere schipper beter horen

688

ROTTERDAM – De Algemeene Schippers Vereeniging heeft het afgelopen jaar 25 nieuwe leden mogen begroeten. Dat stelt de ASV volgens eigen zeggen in staat zaken op een wijze aan te pakken die de vereniging, haar leden en de particuliere binnenvaart in het algemeen ten goede komen.

ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaartDe ASV vergaderde zaterdag 14 maart in besloten kring zodat de leden vrijuit konden praten. ‘De belangstelling was erg groot zodat de zaal goed vol zat met enthousiast meedenkende en meepratende leden en donateurs’, vertelt Sunniva Fluitsma van de ASV.

Toekomst

Vanwege het groeiende aantal leden is de financiële situatie bijzonder gezond. ‘Dus staat de ASV ook dit jaar weer met een stand in Gorinchem om voorbijgangers te informeren en natuurlijk om nog meer leden te werven zodat de stem van de particuliere schipper nog beter gehoord wordt, want dat blijkt nodig zoals de voorzitter vermeldde in de rede.
Tenslotte blijkt dat de binnenvaart uit het hart en het hoofd van de beleidsmakers verdwenen is. Daardoor wordt de ASV gedwongen op veel plekken aanwezig te zijn om iedereen ervan te laten doordringen dat een binnenvaartschip meer is dan een productiemiddel, maar een plaats waar ook geleefd wordt met alle daarbij komende behoeftes. De voorzitter deed dan ook een beroep op de leden en donateurs om hierin een actieve houding ten toon te spreiden.

Denktank

De denktank van de ASV bestaat inmiddels  uit ongeveer dertig leden. ‘De groei van de ASV stelt de vereniging in staat energie op veel zaken te richten want . Actieve leden en donateurs die zich op allerlei gebied inzetten. Velen binnen de denktank hebben zich al ontwikkeld tot ware specialisten. Maar ondanks de positieve financiële situatie blijft de ASV bij haar standpunt dat al het werk op vrijwillige basis moet gebeuren. Er wordt dan ook geen vergoeding gegeven voor het stilleggen van je schip als je naar een vergadering of bijeenkomst moet. Dat is een zware belasting voor degenen die zich inzetten voor het algemeen belang van de schippers in de binnenvaart.

‘Extra positief is het dan ook te kunnen melden dat de ASV er twee nieuwe bestuursleden bij gekregen heeft die met unanieme stemmen gekozen zijn door de leden: Doortje Grooten-Wendt, en Gerberdien le Sage. Roel Boermann is aftredend bestuurslid maar zal niet onmiddellijk zijn taak als penningmeester neerleggen vanwege de noodzakelijke continuïteit die bij die functie hoort. Roel blijft deel uitmaken van de denktank. Binnen het bestuur zal gekeken worden wie de taken van Roel (gedeeltelijk) op zich zal nemen.’

Vemasys

Fabian de Wachter, schipper van de Vera Cruz presenteerde Vemasys. Dit is een computerprogramma om aan boord van je schip essentiële  gegevens bij te houden. Er zijn nu twintig schepen die hiermee proefdraaien. Alles werkt via de cloud zodat je altijd en overal bij je gegevens kunt die je nodig hebt en je schip kunt volgen. Bij dit systeem kan er van alles bijgehouden worden zoals certificatenbeheer (wanneer moet welk certificaat verlengd worden), reglementen updaten, onderhoud aan het schip plannen en controleren. Als belangrijkste mogelijkheid is er de reismodule waarbij alles betreffende een reis te volgen is, gegevens ingevuld en verstuurd worden tot en met de factuur aan toe. Het systeem zou met voldoende data uiteindelijk een kostprijs kunnen berekenen.

Rijnvaartcommissaris

Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de drie verschillende organisaties (ASV, CBRB, BLN) en de nieuwe Rijnvaartcommissaris voor het bedrijfsleven, de heer van Doorn. Bouke Veltman en Paul Markusse zijn namens de ASV naar het overleg geweest. De ASV vindt de CCR regelgeving ROSR het belangrijkste onderwerp. De experts in de commissie zijn ambtenaren, dus niemand uit het
bedrijfsleven is op die belangrijke plek aanwezig. Zou dat niet veranderd moeten worden in de toekomst, vraagt de ASV zich af. Deze Rijnvaartcommissaris neemt vooralsnog alleen plaats in de Economische Commissie. Ook zijn voorganger, de heer Muller, zat op economische zaken. Wat de toekomst zal bieden  is nog niet helemaal duidelijk.

Diervoedervervoer en digitaal

Hoe zit het met de GMP code en het opnieuw inschrijven? De PDV is opgeheven en nu moet je eenmalig opnieuw aanmelden. Hiervoor heb je E-herkenning EH2 nodig. Dit moet je dan ook aanvragen en kost geld. De certificering blijft zoals hij was.

Er is een ontwikkeling richting digitale dienstboekjes en vaartijdenboeken. Dit om fraude tegen te gaan en de regeldruk te verlagen, is het argument. Nu lijkt er ook een ontwikkeling te zijn qua digitale tachograaf.

Mindestlohn en versobering

Het blijkt dat als je werknemers hebben die het minimumjeugdloon verdienen je een probleem hebt in Duitsland omdat dat beneden het minimumloon is. Wel is het zo dat als je aan kunt tonen dat deze werknemer een opleiding geniet daar een uitzondering voor geldt. Dat zou dus in de meeste gevallen zo moeten zijn.

Verder maakt de vergadering zich er druk over dat het zo blijkt het te zijn dat steeds meer kunstwerken behorende tot de vaarwegen minder bediend worden. De brug bij de sluis van Sint Andries bijvoorbeeld wordt niet meer bediend tijdens de spits.

Renteswaps en Streckenkennis

Ook over de manier waarop de banken met de schippers omgaan, raakt men niet uitgepraat. Zo kwam de uitzending van Zembla ter sprake die ging over de over de renteswaps van de Rabobank. De strekking van het commentaar uit de zaal was de verontwaardiging dat collega’s worden uitgeknepen. Er wordt over nagedacht welke actie de ASV hier eventueel op zou kunnen zetten.

En ook qua regelgeving worden zaken alleen maar ingewikkelder, zo moet je in Oostenrijk nu examen doen over streckenkennis, in het verleden hoefde je slechts acht reizen te doen om je papieren te halen. Het feit dat Nederland de AIS verplichting gewoon heeft geaccepteerd leidt tot de verzuchting uit de zaal dat daar minstens iets tegenover had kunnen staan. Bijvoorbeeld dat je met je vaarbewijs tot bijvoorbeeld Koblenz zou kunnen varen.

Lees ook:
Organisaties houden symposium over marktwerking binnenvaart

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief