‘Groei transportsector een kwestie van lange adem’

654

Het totale transportvolume van de Nederlandse transportsector krimpt in 2013 nog met 0,3% ten opzichte van 2012. De verwachting voor 2014 komt uit op een bescheiden groei van 1,5%. Het verwachte transportvolume in 2014 ligt daarmee nog ruim 8% onder het niveau van 2008.  Dit blijkt uit de ‘Korte Termijn Voorspeller’ voor het Nederlandse goederenvervoer van onderzoeksbureau Panteia/NEA.

'Groei transportsector een kwestie van lange adem'De transportvolumes in het wegvervoer zullen ten opzichte van 2012, in 2013 met 0,5% afnemen. De verwachting voor 2014 is dat de transportvolumes in het wegvervoer weer licht zullen aantrekken met ongeveer 1,5%. Voornamelijk het binnenlands vervoer over de weg kampt met dalende volumes vanwege de malaise in de bouwsector en de krimp in de consumptie van huishoudens. In 2012 had dit vervoer een afname van het volume van 2,2% en voor 2013 wordt een afname van 0,9% verwacht.

Binnenvaart
Voor 2013 wordt een vrijwel gelijk volume aan lading verwacht in vergelijking met 2012. Naar verwachting zullen de transportvolumes in de binnenvaart in 2014 weer wat gaan aantrekken, met ongeveer 1,3%. Opvallend is dat het vervoer van zand en grind nog steeds een dalende trend laat zien en dat deze daling in 2014 nog verder zal doorzetten. Het verwachte volume zand en grind vervoer in 2014 ligt 17% lager dan het niveau van 2008. Daarentegen doet het vervoer van agribulk, het vervoer van kolen en het vervoer van natte bulkladingen het relatief goed. In deze deelmarkten zijn de volumes weer redelijk op de oude niveaus teruggekeerd. Er is echter veel scheepscapaciteit toegevoegd sinds 2008, waardoor de grote schepen kampen met overcapaciteit.

Spoor
Voor 2013 wordt een groei van 0,9% voorzien voor het vervoerd volume per spoor en voor 2014 een groei van 2.6%. Deze toename wordt gerealiseerd door het toenemende internationale spoorvervoer. Ook in het spoorvervoer liggen de verwachte volumes voor het jaar 2014 nog circa 2% onder het niveau van 2008.