Grensoverschrijdende inzet van de ecocombi blijft beperkt

434

BRUSSEL – De lzv, ook wel de ecocombi genoemd, mag ook in de toekomst maximaal één Europese binnengrens overschrijden als de beide lidstaten daarmee hebben ingestemd. Dit is nu ook al het geval.

‘Maak vrij baan voor LZV in Europa’Het Transportcomité van het Parlement heeft op 9 maart beraadslaagd over de tekst die de lidstaten van de EU hebben voorgesteld voor de nieuwe Richtlijn Maten en Gewichten, waarin de afmetingen van vrachtauto’s zijn opgenomen. In tegenstelling tot de wens vanuit de Europese verladers is de lzv, ook wel ecocombi genoemd, geen onderdeel meer van deze voorstellen.

Aerodynamische toepassingen

Het Transportcomité heeft ingestemd met de voorstellen vanuit de lidstaten en aanpassingen in maten die nodig zijn voor aerodynamische toepassingen (brandstofbesparing) en zwaardere voertuigen (gewicht van accu’s) goedgekeurd. Wel moet dit standpunt medio april nog worden overgenomen door het Europees Parlement.

Studie

Het debat over de lzv kan pas weer beginnen nadat de Europese Commissie een studie heeft uitgevoerd over de gevolgen van de inzet van lzv’s. De Europese Commissie staat niet te popelen dit op korte termijn te doen en is er pas toe bereid wanneer er nieuwe ervaringen met de ecocombi zijn opgedaan. (Bron: EVO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief