GPS verplicht bij veevervoer

610

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil het gebruik van GPS verplicht stellen in het veevervoer over de weg. Zij is hierover in gesprek met de branche- en sectorpartijen in het veevervoer.

GPS is nu nog alleen voorgeschreven bij veewagens die worden gebruikt voor transporten langer dan acht uur. Een tachograaf is altijd verplicht.

Reisjournaals
Dijksma vindt tariefverhoging NVWA ‘niet meer dan fair’Volgens Dijksma vraagt het Interventiebureau Dier (IBD) van de NVWA op basis van de reisjournaals van vijftien procent van de lange afstandstransporten standaard de GPS-gegevens op. ‘Ook als de invulling van een reisjournaal daartoe aanleiding geeft worden de GPS-gegevens opgevraagd van het betreffende transport. NVWA-inspecteurs onderweg of inspecteurs op slachthuizen hebben op locatie slechts beperkt toegang tot deze gegevens. Via IBD kunnen de gegevens wel volledig worden opgevraagd en beoordeeld. Een veetransport is niet standaard live te volgen voor de NVWA. Enkele transporteurs hebben die mogelijkheid wel.’

Steekproeven
Dijksma vindt het belangrijk om de onaangekondigde steekproefsgewijze controle van GPS data in stand te houden. ‘Door deze controles zijn de transporteurs zich er van bewust dat ze ook na afloop van een transport beboet kunnen worden voor ongeoorloofde acties.’ (Bron: Tweede Kamer)

Volg TotaalTrans op Twitter