Goederenverkeer in Belgische zeehavens loopt met 3,9% terug

558

Het goederenverkeer in de Belgische zeehavens is in 2012 met 3,9 % verminderd. Dat schrijft de Nationale Bank van België in een flashraming. Ook de toegevoegde waarde van alle Belgische zeehavens liep terug, de werkgelegenheid nam toe.

Onder invloed van het somber economisch klimaat nam het goederenverkeer in alle Belgische zeehavens in 2012 af. De daling was het sterkst in de havens van Oostende en Luik en het minst uitgesproken in de haven van Antwerpen.

De havens
De duidelijke achteruitgang van het goederenverkeer over de waterweg in de haven van Luik is voornamelijk toe te schrijven aan de stopzetting van de warme lijn door de groep ArcelorMittal.

Goederenverkeer in Belgische zeehavens loopt met 3,9 % terugIn de haven van Oostende zette de daling van het roroverkeer zich voort.

Voor de haven van Zeebrugge werden dalingen opgetekend voor verschillende goederen categorieën, maar het meest uitgesproken was de forse achteruitgang met twee miljoen ton in de containeroverslag.

De haven van Gent kende een minder goed jaar voor het conventioneel stukgoed en de bulkgoederen.

In Antwerpen bleven het roroverkeer en de vaste bulkgoederen op peil en kon de daling van de belangrijkste goederencategorieën beperkt worden gehouden.

In de haven van Brussel, tenslotte, volstonden de goede resultaten voor de landbouwproducten en containeroverslag niet om de vermindering in de andere goederencategorieën te compenseren.

Toegevoegde waarde
Volgens de flashraming liep de toegevoegde waarde in alle Belgische zeehavens samen in 2012 met 2% terug. De toegevoegde waarde in de maritieme cluster hield stand. De daling van de toegevoegde waarde is vooral toe te schrijven aan de niet-maritieme clusters van de havens van Luik en van Gent. Na een uitzonderlijk jaar liet de toegevoegde waarde in de sector energie in 2012 immers minder spectaculaire resultaten optekenen, terwijl ze in de metaalverwerkende nijverheid nog verder terugliep.

De toegevoegde waarde in de niet-maritieme cluster van de haven van Antwerpen bleef vrijwel ongewijzigd. In de maritieme cluster bleef de door de rederijen gegenereerde toegevoegde waarde op een laag niveau, terwijl een belangrijke toename werd opgetekend in de sector baggerwerken en de groei van de toegevoegde waarde in de goederenbehandeling aanhield.

Werkgelegenheid
Inzake werkgelegenheid geeft deze flashraming een daling te zien in de maritieme cluster van de havens van Luik en Brussel. De personeelstoenames in de havens van Gent en Oostende beletten echter dat het totaal voor de maritieme cluster terugliep. In de niet-maritieme cluster ging de werkgelegenheid alleen achteruit in het Luikse havencomplex, onder meer als gevolg van de personeelsinkrimping bij de groep ArcelorMittal. In deze haven was het verloop van de directe werkgelegenheid op jaarbasis dan ook negatief, in tegenstelling tot in de haven van Oostende, waar de sterkste groei werd opgetekend.

De haven van Gent trok onder meer profijt van de aanwervingen in de automobielnijverheid. In 2012 vonden in enkele bedrijven groepen reorganisaties plaats, die soms geleid hebben tot verschuivingen van personeel tussen entiteiten, of zelfs naar nieuwe ondernemingen. Al met al is de werkgelegenheid in de Belgische zeehavens met 1% toegenomen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter