Goed ondernemerschap nodig voor groei transport en logistiek

705

Ondernemerschap, strategie, leiderschap, management- en stuurinformatie zijn nodig om groei te realiseren in de transport en logistiek. Dit blijkt uit het door Panteia opgestelde rapport Ondernemerschap in Transport en Logistiek dat Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ING samen publiceren.


De Nederlandse transport- en logistiek sector behoort tot de wereldtop. Maar waar andere landen groeien, stagneert Nederland. De ambitie om de internationale toppositie te bereiken is helder, maar de invulling hiervan wordt gehinderd door terugloop in volume en de noodzaak tot kostenverlaging. Veel bedrijven zijn bezig met het overleven van de economische recessie die te lang duurt.

Goed ondernemerschap nodig voor groei transport en logistiekDe ambitie die Topteam Logistiek heeft gedefinieerd, waarbij Nederland een internationale toppositie bekleedt in de logistiek, is haalbaar. Hoewel het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen in de transport- en logistieke sector oploopt als gevolg van de economische tegenwind, zijn er ook bedrijven die groei realiseren.

Driedeling in de sector
De logistiek sector kent verschillende typen bedrijven, waaronder koplopers, volgers en achterblijvers. Koplopers zijn de bedrijven die actief hun strategie bepalen en snel anticiperen op toekomstige trends en mogelijkheden. TLN voorzitter Arthur van Dijk: ‘De logistieke wereld wordt steeds complexer. In die wereld hebben we koplopers nodig, maar niet iedereen kan of hoeft koploper te zijn. Het draait er om dat je als bedrijf altijd aandacht blijft besteden aan visie, strategie, aansturing van mensen en processen; ofwel ondernemerschap.’

Stelselmatig in gesprek gaan met klanten helpt bij het signaleren van marktveranderingen. Waarnemen van veranderingen in de bedrijfsprestaties is ook een aanleiding het bedrijf bij te sturen. Hiervoor is correcte, tijdige en relevante informatie essentieel. Hierbij gaat het om managementinformatie, maar ook om operationele stuurinformatie.

Voor bedrijven die de ambitie hebben om zichzelf te ontwikkelen tot koploper in de sector biedt het rapport enkele aanbevelingen, zoals: Verleg de focus van operatie naar strategie. Toon leiderschap schaar iedereen achter dezelfde boodschap. Ga aan de slag met stuurinformatie en maak die lastige, maar broodnodige keuzes.

Financiering
Het rapport beveelt financiële instellingen aan om bij financieringsaanvragen niet alleen naar macro-economische omstandigheden en bedrijfseconomische kengetallen te kijken, maar ook naar de bedrijfsmatige aspecten. Ruud van Dusschoten, ING directeur Grootbedrijf & Instellingen: ‘Wij zien onszelf als strategisch partner van de ondernemer en kijken ook mee naar de keuzes die de ondernemer of bestuurder maakt. Welke trends zijn van belang voor het bedrijf, welk strategisch pad neemt de onderneming en kunnen wij helpen in de informatievoorziening? Maar economische kengetallen blijven onderdeel uitmaken van de mix waarop wij een financieringsaanvraag beoordelen.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter