Gezond Transport: Aanpak agressie en geweld

696

Gezond Transport zoekt vijf bedrijven die mee willen doen aan het project ‘Bedrijfsaanpak Agressie en Geweld’. Met het project wil Gezond Transport de kans op incidenten met agressie en geweld verminderen.

gezondtransport‘Onderzoek van Transport en Logistiek Nederland liet in mei 2011 zien dat de helft van de vrachtwagenchauffeurs te maken heeft met agressie’, schrijft Gezond Trsnsport. ‘Bij ongeveer een derde van die gevallen kwam ook fysiek geweld voor. Of dit nu op de weg, op parkeerplaatsen of op laad- en loslocaties gebeurt, het is onacceptabel. Incidenten gaan vaak gepaard met stress en verzuim.’

Gezond Transport wil bedrijven ondersteunen bij het tegengaan van agressie en geweld. In het project gaan het bedrijf met een klein aantal bedrijven de praktijk in om samen effectieve maatregelen te ontwikkelen en om van elkaar te leren. Met de ervaringen zal Gezond Transport effectieve aanpakken beschrijven die bedrijven in de sector kunnen gebruiken.

De aandacht richt zich op twee vormen van agressie en geweld:
1. Agressie van medeweggebruikers
Agressie van medeweggebruikers lijkt vooral een herkenbaar thema in afvaltransport, koeriers- en expresdiensten en binnenstedelijke winkeldistributie. Chauffeurs hebben niet alleen te maken met verbale agressie, maar ook met (dreiging van) fysiek geweld, het inslaan van ruiten of het doorgeven van het kenteken aan de planning of de opdrachtgever.
2. Behandeling chauffeurs door opdrachtgevers
Dit varieert van de wijze van bejegening (afsnauwen, laten wachten, negeren) tot het onder druk zetten om veiligheidsprocedures te negeren (bijvoorbeeld oneigenlijk gebruik van de autolaadkraan, openen van zeecontainer). Beide zijn te scharen onder de noemer verbale agressie, waarbij het laatste ook verstrekkende gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de chauffeur en omstanders.

Projectaanpak
Het project start met het in kaart brengen van knelpunten in het bedrijf. Daarna worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht en de verbetermaatregelen uitgewerkt. Na de invoering worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd en wordt er waar nodig bijgestuurd.

Meedoen
Voor meer informatie over dit project en de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met José van Lieshout, adviseur bij Gezond Transport: jlieshout@gezondtransport.nl of via telefoonnummer  0182 -580 266.