Gevecht om aandelen HES

514

Vakbonden en ondernemingsraden van zes verschillende havenondernemingen trekken samen op tegen een mogelijke overname van HES door een private equity fonds. Zij vrezen dat bij een overname de toekomst van de havenbedrijven en daarmee de werkgelegenheid in gevaar komt en onderzoeken juridische stappen.

Het private equity fonds Hestya Energy heeft een voorgenomen bod uitgebracht op alle aandelen van HES beheer. De ondernemingsraden HES Beheer praat over mogelijke overnamevan de havenbedrijven en de vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen hebben een jurist ingeschakeld om te onderzoeken welke juridische stappen mogelijk zijn tegen de overname van de aandelen.

Continuïteit in gevaar
Volgens Ruud Wennekes van FNV Havens probeert HES via goede resultaten de aandeelhouderswaarde van de verschillende bedrijven te vergroten door bijvoorbeeld voldoende te investeren, een goed eigen vermogen te hebben en te behouden. ‘De continuïteit van alle bedrijven staat centraal in de bedrijfsvoering. Dit komt in gevaar als een private equity fonds HES zou overnemen.’

De havenbedrijven zijn volgens FNV Bondgenoten stabiel en winstgevend en hebben een gezonde balanspositie. De toekomst voor de bedrijven ziet er gunstig uit. ‘Het gevaar van een private equity fonds is dat deze fondsen snel het geïnvesteerde geld willen terugverdienen. Veelal worden gezonde bedrijven snel voorzien van vreemd vermogen (geleend geld). De hoge rente en aflossingen van dit geleende vermogen komen voor rekening van de bedrijven. Met als gevolg dat deze bedrijven op korte termijn (gemiddeld een jaar of vijf) leeg achter blijven. Hierdoor komt het voortbestaan van de bedrijven in gevaar en dus ook de werkgelegenheid.’

Sociaal gezicht weg
Met verbazing hebben de vakbonden kennisgenomen van het aftreden van Harmen Sliep, een van de topmannen van HES. ‘We weten niet wat de reden van zijn plotselinge vertrek is, maar vermoeden dat er een groot meningsverschil is over de verkoop van de aandelen HES. Met zijn vertrek verliezen wij het meest sociale gezicht in de top van HES.’ (Bron: FNV)

Volg TotaalTrans op Twitter