Geslaagde proefvaart 110 meter schip over Zuid-Willemsvaart

428

Met de aankomst van een 110 meter lang schip in de Beatrixhaven in Eindhoven hebben Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant zaterdag succesvol een proefvaart door de Zuid-Willemsvaart afgerond. De proefvaart met twee aan elkaar gekoppelde schepen over het kanaal tussen Veghel en Eindhoven was bedoeld om te testen of de geplande maatregelen aan het kanaal voldoende zijn om in 2015 de langere schepen door het kanaal te laten varen.

Geslaagde proefvaart 110 meter schip over Zuid-Willemsvaart Om mogelijk te maken dat langere schepen door de Brabantse kanalen kunnen varen, wordt de Zuid-Willemsvaart het komende jaar op een aantal locaties aangepast. Jannita Robberse, Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Zuid- Nederland: ‘We gaan onder andere twee bochten verruimen, zodat de langere schepen er eenvoudiger doorheen kunnen. Verder komen er de juiste afmeervoorzieningen bij bruggen en sluizen en op diverse plaatsen worden maatregelen genomen om de vaarweg te verstevigen. In 2015 zijn al deze maatregelen uitgevoerd en kunnen grotere schepen gaan varen. Met deze proefvaart hebben we onderzocht of de geplande maatregelen voldoende zijn. Dat is het geval. Eind 2014 is de Zuid-Willemsvaart weer helemaal klaar voor de toekomst.’

Minder files
De maatregelen aan de Zuid-Willemsvaart zijn een onderdeel van het Actieprogramma Beter Benutten Brabant. Ruud van Heugten, gedeputeerde Mobiliteit: ‘Met dit actieprogamma worden een groot aantal maatregelen genomen om de infrastructuur in Brabant beter te benutten. We willen zo stimuleren dat bedrijven meer goederen vervoeren over water in plaats van over de weg. Op deze manier willen de files in Brabant met 20% verminderen. Zo blijft Brabant bereikbaar en doen we recht aan onze toppositie op logistiek terrein. Deze proefvaart vandaag was een belangrijke stap in die richting.’

460 vrachtwagens minder
Om de files te verminderen heeft het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Brabant toegezegd om per dag circa 460 vrachtwagens van de weg te halen. Om dat mogelijk te maken zijn de maatregelen aan  de Zuid-Willemsvaart wel noodzakelijk om met twee keer zo lange schepen te varen van ’s-Hertogenbosch naar Helmond en Eindhoven. John Hondebrink, directeur Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Brabant: ‘Door de geplande maatregelen aan de Zuid-Willemsvaart kunnen vervoerders straks met schepen van 900 ton de haven van Eindhoven bereiken. Nu is de maximale capaciteit slechts 400 ton.’

Beter Benutten
Het programma Beter Benutten Brabant maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de
drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Daarnaast worden landelijke maatregelen getroffen op het gebied van fiscaliteit en Intelligente Transport Systemen (ITS).