Gent slaat in eerste negen maanden 1% minder over

543

De haven van Gent heeft in de eerste negen maanden van dit jaar 35,7 miljoen ton goederen via de zeevaart en binnenvaart overgeslagen. Dat is een daling van 1%. De goederenoverslag kwam uit op 11,6 miljoen ton, dat is 3% minder dan in het derde kwartaal van 2013.

Voor de eerste negen maanden van 2014 kon 35,7 miljoen ton totale goederenoverslag worden genoteerd, een daling met 1%. De overslag via zeevaart bedraagt 19,4 miljoen ton. Dit is een stijging van 1,3%. Het goederenverkeer via binnenvaart klokte in deze periode af op 16,3 miljoen ton: een daling van 3,7%.
Voor de eerste negen maanden is een toename van de overslag van roll-on/roll-off op te merken (+12,6%).

Derde kwartaal

De 11,6 miljoen ton in het derde kwartaal omvat zowel de overslag via zeevaart als via binnenvaart. De goederenoverslag via zeevaart bedroeg 6,2 miljoen ton of 7% minder dan in het derde kwartaal van 2013. De goederenoverslag via de binnenvaart komt neer op 5,5 miljoen ton of 2% meer.

Gent slaat in eerste negen maanden 1% minder overDe totale goederenoverslag in het eerste en tweede kwartaal van 2014 zaten nog op hetzelfde peil als vorig jaar. De zeevaart zat in deze periode in stijgende lijn. Voor het derde kwartaal is er echter een terugval met 400.000 ton totale goederenoverslag, een daling van 3%.

Soorten goederen

In het derde kwartaal kende de overslag van voedingsproducten en veevoeder, ertsen en metaalresiduen, en chemische producten via zeevaart een groei. Bij landbouwproducten, petroleumproducten en vaste minerale brandstoffen wordt een sterke terugval genoteerd.

Voor de overslag via binnenvaart kenden de voedingsproducten en veevoeder een daling. De landbouwproducten kenden een sterke stijging. De vaste minerale brandstoffen en de producten van de metaalindustrie behoorden eveneens tot de stijgers. (Bron: Haven Gent)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief