Gemeenten tekenen voor RijnlandRoute

729

De regio Holland Rijnland, Voorschoten en Wassenaar hebben vandaag overeenkomsten met de provincie Zuid-Holland ondertekend waarmee de aanleg van de RijnlandRoute een stap dichterbij is gekomen. De afspraken gaan over de financiering, planning en uitvoering.

‘Dit is een mijlpaal voor de RijnlandRoute’, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt. ‘De gemeenten, de regio, de provincie en het Rijk gaan er allemaal vol tegenaan om in 2015 te starten met de aanleg van deze belangrijke verbindingsweg.’

Trompetaansluiting
De gemeenten van de regio Holland Rijnland dragen gezamenlijk € 75 miljoen bij, omdat de komst van de RijnlandRoute bijdraagt aan een verbeterde ontsluiting van de regio en de ontwikkeling van de Gemeenten tekenen voor RijnlandRouteruimtelijke en economische potentie. De gemeenten Voorschoten en Wassenaar betalen beide respectievelijk € 9 miljoen en € 1,5 miljoen mee aan de inpassing van de RijnlandRoute. Voorschoten draagt bij aan de aanleg van de boortunnel onder het dorp en het geld van Wassenaar is voor de compactere trompetaansluiting onderlangs bij Maaldrift.

De ondertekening van de bestuursovereenkomsten met beide gemeenten en de regio volgt op die met de minister van Infrastructuur en Milieu, waarin onder meer werd vastgelegd dat het Rijk in totaal ruim € 500 miljoen bijdraagt voor de aanleg van de RijnlandRoute.

Nieuwe oost-west verbinding
De RijnlandRoute is een nieuwe verbinding van Katwijk via de A44 naar de A4. Deels bestaat deze uit een verbreding van bestaande wegen, deels wordt nieuw wegdek aangelegd. De nieuwe delen bestaan uit een verdiepte ligging ter hoogte van Leiden, een boortunnel onder Voorschoten en een deels verdiepte ligging in de Oostvlietpolder. Provinciale Staten hebben op 26 juni 2013 het uitvoeringsbesluit voor de RijnlandRoute vastgesteld.

Het Provinciaal inpassingsplan wordt eind 2014 aan Provinciale Staten voorgelegd. De Rijksdelen van de RijnlandRoute worden bestemd via een Tracébesluit. De ambitie is het Tracébesluit begin 2015 vast te stellen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter