Gemeenten: ‘Geen oplossing voor afvalprobleem in de binnenvaart’

1183

ROTTERDAM – Gemeenten kunnen op dit moment geen reëel alternatief bieden voor het abonnementensysteem van RWS/SAB voor de inzameling van scheepsafvalstoffen van de binnenvaart. Dat concludeert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Wi-Fi hotspots binnenvaart in Amsterdamse HouthavensBLN-Koninklijke Schuttevaer voerde gesprekken gevoerd met de VNG om te kijken of het mogelijk is een koppeling te maken met de ophaal van huisvuil bij gemeentes. Naar aanleiding van fit verzoek heeft VNG met een aantal betrokkenen gesproken en gekeken wat de mogelijkheden hebben om op deze optie in te spelen.

Conclusies

Naar aanleiding van dit proces komt VNG tot de volgende conclusies:

  • Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ten minste een kostendekkend tarief in rekening te brengen;
  • De tarieven voor de inzameling van scheepsafval die door RWS/SAB in rekening worden gebracht liggen op een vergelijkbaar niveau als de gemiddelde gemeentelijke afvalstoffenheffing;
  • Een eventueel gemeentelijk inzamelsysteem voor scheepsafval zal waarschijnlijk sterk lijken op dat van RWS/SAB, maar dan zonder centrale toegang;
    Het is daardoor onwaarschijnlijk dat gemeenten de inzameling van scheepsafvalstoffen structureel tegen significant lagere kunnen uitvoeren dan het systeem van RWS/SAB.
  • De wetgeving ontwikkelt zich bovendien in een richting die het voor gemeenten in toenemende mate onaantrekkelijk maakt om bovenwettelijke taken uit te voeren, waardoor gemeenten deze activiteiten in toenemende mate afstoten.
Vrijstelling

BLN gaat nu onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing in de gemeente waar men is ingeschreven. ‘Het is begrijpelijk dat varende ondernemers hierdoor het gevoel krijgen dat ze voor het huishoudelijk afval wat aan boord wordt geproduceerd dubbel betalen: via de gemeentelijke afvalstoffenheffing in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en via het abonnementensysteem van RWS/SAB.’ (Bron: BLN)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief