Maatregelen voor 100.000 wagons gevaarlijke stoffen

788

MOERDIJK – De gemeenten Halderberge, Roosendaal en Moerdijk hebben maatregelen aangekondigd om de 100.000 wagons met gevaarlijke stoffen in de toekomst veilig over het spoor te kunnen laten rijden. Uit de Wet Basisnet Spoor blijkt dat het spoortransport van gevaarlijke stoffen daar mag toenemen van 6.000 wagons per jaar in 2014 tot mogelijk 50.000 in 2020 en misschien wel 100.000 in 2040.

Gemeenten aan de gang met 100.000 wagons gevaarlijke stoffenBurgemeester Klijs van Moerdijk is voorzitter van de stuurgroep en was verrast, verbaasd en verbolgen toen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2013 kwam vertellen wat de plannen met het Basisnet Spoor inhielden voor zijn gemeente. ‘Deze landelijke ontwikkeling is echter niet tegen te houden, dus hebben de betrokken gemeenten de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid op maximaal te stellen. Dat zijn we verplicht aan onze inwoners.’

Brandweer in de startblokken

De betrokken gemeenten willen de verhoogde risico’s die het gevolg zijn van een intensiever spoorgebruik, zoveel mogelijk het hoofd kunnen bieden. De zelfredzaamheid van en hulpverlening aan inwoners van Moerdijk, Halderberge en Roosendaal staan daarbij voorop. Dus gingen de gemeenten samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de slag met tal van maatregelen.

De brandweer bereidt zich optimaal voor om een eventueel incident aan of rond het spoor adequaat te bestrijden en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent onder andere kennis vergaren over gevaarlijke stoffen en zorgen voor goede trainingen en oefeningen van de brandweerlieden. Het juiste materieel in huis hebben, is een ander vereiste. Dus schaft de brandweer moderne meetapparatuur aan en beschikt ze over de juiste blussystemen.

Gemeenten aan de gang met 100.000 wagons gevaarlijke stoffenZwakke plekken

De gemeenten gaan ook allerlei zogeheten zwakke plekken aanpakken, die naar voren kwamen uit een uitgebreid onderzoek. Het spoor moet bij een eventueel incident goed bereikbaar zijn voor de hulpdiensten. De bluswatervoorzieningen moeten op orde zijn. Wanneer bij een brand gevaarlijke vloeistoffen vrijkomen, mogen die niet in vijvers en andere wateroppervlakten terecht komen. Hetzelfde geldt voor vervuild bluswater. Ook de tuinen van woningen die vlak aan het spoor liggen, moeten hiertegen beschermd worden. En stel dat er iets gebeurt en er moet geëvacueerd worden, komen we dan niet voor verrassingen te staan? Kunnen mensen veilig weg komen? Naar al die aspecten is gekeken. Met als resultaat dat er diverse kleinere en grotere maatregelen in uitvoering komen.

Communicatie

Goede en tijdige communicatie over risico’s is van groot belang. Daarvoor ontwikkelden de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Roosendaal een afzonderlijk plan. In dat plan staan maatregelen om onder andere de risicocommunicatie in goede banen te leiden. Zodat mensen weten om welke risico’s het gaat. Maar ook, en vooral, dat ze weten wat hen te doen staat wanneer er iets aan de hand is. Waar ze informatie kunnen krijgen en welke actie ze zelf moeten ondernemen. Om al die communicatie goed te laten verlopen, worden diverse middelen ingezet. Moderne, geavanceerde communicatiesystemen zoals een webapplicatie maar ook alledaagse middelen voor wie minder thuis is in de moderne media.

Kwetsbare situaties

De drie gemeenten nemen verder maatregelen om kwetsbare situaties aan het spoor zoveel mogelijk uit te sluiten. In nieuwe bestemmingsplannen die er komen, wordt onder andere geregeld dat zogeheten kwetsbare objecten, zoals een kinderdagverblijf, niet dicht bij het spoor gebouwd mogen worden. De gemeenten houden er sowieso rekening mee dat nieuwe uiteenlopende ontwikkelingen, zoals een nieuwbouwwijk, op afstand van het spoor blijven en daarvan zo weinig mogelijk hinder ondervinden. (Bron: Gemeente Moerdijk)

Meer nieuws over Moerdijk:
PS Noord-Brabant akkoord met havenstrategie Moerdijk
Haven Moerdijk moet in 2030 hotspot duurzame logistiek zijn
‘Dorp Moerdijk moet wijken voor verdere groei haven’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief