Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen een feit

469

ENSCHEDE – De wethouders van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem hebben onlangs het voorstel getekend voor een gemeenschappelijk havenbedrijf. Tevens is Gerry Waanders benoemd als havenmanager.

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen een feit In het plan ‘Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen’ (GHT) streven de gemeenten naar het verder professionaliseren van de haventaken. De samenwerking tussen de vijf gemeenten is gericht op het faciliteren van de gebruikers (vervoerders) en het (watergebonden) bedrijfsleven én het scheppen van voorwaarden voor innovatie. Ook richten zij zich op het realiseren van meer deskundigheid en slagkracht op het gebied van logistiek en vervoer over water in de regio. De financiering wordt gedragen door de vijf deelnemende gemeenten.

Havenmanager

Voor Gerry Waanders ligt de focus in eerste instantie op het samenbrengen van beheertaken en uitvoerende taken. De havenmanager is daarom ook kwartiermaker. Hij is verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de taken van het GHT. Dit betekent onder meer dat hij leiding geeft aan havenbeheer en contact met de deelnemers en externe partijen onderhoudt. Daarnaast toetst en adviseert hij de deelnemers op het gebied van havenbeheer en is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en over het GHT. De havenmanager krijgt Almelo als standplaats. (Bron: Regio Twente)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief