Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen in de maak

389

De colleges van de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Lochem en Hof van Twente hebben ingestemd met het Ontwikkelingsplan voor een Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen. De vijf colleges leggen het Ontwikkelingsplan nog voor aan de gemeenteraden.

Het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen gaat voor de gemeenten onder meer havengelden centraal innen en een uniforme haven- en havengeldverordening toepassen. De Twentekanalen krijgen daarmee een uniforme regelgeving, wat de aantrekkelijkheid voor gebruikers vergroot. Eerste berekeningen wijzen uit dat de Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen in de maakindividuele gemeenten enkele tienduizenden euro’s kunnen besparen op de administratieve lasten.
De vijf colleges leggen het Ontwikkelingsplan nog voor aan de gemeenteraden. Het streven is dat het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen op 1 januari  2015 start.

Ambitie
In het voorjaar van 2013 hebben de vijf gemeenten de ambitie uitgesproken om een Gemeenschappelijk Havenbedrijf op te richten voor het verder professionaliseren van de haventaken. In samenwerking met Regio Twente, Rijkswaterstaat, Port of Twente en Koninklijke Schuttevaer heeft dit geleid tot een ontwikkelplan dat nu door de gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Lochem en Hof van Twente is vastgesteld. De verdere ontwikkeling van de binnenhavens levert een belangrijke bijdrage aan de economische groei en de werkgelegenheid van de regio. Het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanalen gaat daar een belangrijke rol in spelen. Regio Twente, de Twentse gemeenten en de logistieke bedrijven verenigd in Port of Twente zetten in op meer goederentransport via de Twentekanalen. In november heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieubeheer haar handtekening al gezet onder de verruiming van de Twentekanalen. Meer transport over water en minder over de weg is niet alleen van economisch belang, maar ook belangrijk voor het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio. (Bron: Persbureau Twente/Foto: RWS)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter