Gelderland wil railterminals internationaal verbinden

1233

ARNHEM – De Provincie Gelderland wil de railterminals op de transportcorridor van de haven van Rotterdam naar Genua versterken. Namens overheden en ondernemers uit Nederland, Duitsland en Italië hebben Gedeputeerde Staten hiervoor een subsidieaanvraag van 1,2 miljoen euro ingediend bij de Europese Commissie in het kader van de subsidieregeling Connecting Europe Facility, waarmee de Europese Commissie de Trans Europese Transportnetwerken wil versterken.

Gelderland wil railterminals internationaal verbindenHet Rail Opstap Punt bij Valburg is één van de beoogde haltes op deze verbinding. Gedeputeerde Conny Bieze: ‘Gelderland is een belangrijke schakel in het goederenvervoer van de Rotterdamse haven naar Genua, de drukste goederenverbinding van Europa. Wij maken hier nog te weinig gebruik van. Met grensoverschrijdende maatregelen wordt er meer en beter samengewerkt in de logistieke vervoersketen.’

In- en uitrijden

Met de planstudie worden de mogelijkheden onderzocht om een frequente verbinding te  realiseren tussen bestaande en nog te ontwikkelen railterminals. Daarbij is de ambitie dat goederentreinen op een aantal terminals in deze landen binnen een uur de terminals kunnen in- en uitrijden. Hiervoor zijn infrastructurele maatregelen nodig die het mogelijk maken dat locomotieven snel een terminal in en uit kunnen.

Om een snelle doorgaande verbinding tussen de terminals mogelijk te maken wordt er daarnaast gestreefd naar een goede communicatie tussen de terminals onderling via goede telematicavoorzieningen.

Gelderland zal deze planstudie in consortiumverband met andere partijen in Europa uitvoeren en in de planstudiefase als lead partner optreden. Daarbij gaat het om de projectpartners Stadt Lahr, Universiteit Duisburg/Essen, SiTI (Instituto Superiore suiSistemi per L’innovazione) en Uniontransporti.

ERFLS

Met het European Regional Freight Line System (ERFLS) kunnen maatregelen grensoverschrijdend op een meer uniforme wijze worden geïmplementeerd en kan er meer samenwerking in de logistieke vervoersketen plaatsvinden. Dit biedt mogelijkheden voor de realisatie van een netwerk van middelgrote intermodale terminals (smart hubs) van waaruit het gecontaineriseerde zeehavenachterland transport kan worden afgedekt, maar vooral ook ladingstromen richting Duitsland, Zwitserland en Italië kunnen worden gebundeld. Daarbij worden frequente en snelle gecombineerde transportservices aangeboden met korte stoptijden op de terminals. Door de betrokkenheid van de regio’s kan er een neutraal en openbaar toegankelijk systeem worden gerealiseerd waar alle partijen gebruik van kunnen maken. (Bron: Provincie Gelderland)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief