Gelderland wil geen lappendeken aan ontgassingsverboden

969

ARNHEM – De provincie Gelderland gaat niet zelf het ontgassen van binnenvaartschepen in de provincie aanscherpen. Gedeputeerde Staten (GS) willen wachten op het nationale verbod op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen per 1 juli.

Gelderland wil geen lappendeken aan ontgassingsverbodenGroenlinks wil dat Gelderland aansluit bij de ontgassingsverboden van provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland. Maar volgens GS vergt de problematiek van het ontgassen van binnenvaartschepen (inter)nationale regelgeving, welke in voorbereiding is. ‘Eigen provinciale verordeningen leiden tot een lappendeken aan regelgeving die niet wenselijk is. Brabant en Zuid-Holland hebben van elkaar afwijkende regelgeving over het ontgassen in hun verordening opgenomen.’

Wachten

GroenLinks is bang dat Gelderland meer last krijgt van ontgassende schepen in de provincie om het ontgassingsverbod in Duitsland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te ontlopen. ‘Dit is mogelijk’, schrijven GS. ‘Mede om die reden, mogelijk extra milieuoverlast voor aanliggende provincies, heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) de staatssecretaris verzocht snel met nationale regelgeving te komen. Door de EU wordt internationale regelgeving voorbereid welke in 2018-2020 in alle Europese landen gerealiseerd moet zijn.’

Wanneer het IPO-verzoek aan de staatssecretaris onverhoopt niet leidt tot nationale regelgeving per 1 juli 2015, beraadt Gelderland zich alsnog over het volgen van de lijn van Zuid-Holland en Brabant. ‘Maar wij verwachten dat het aanpassen van de afzonderlijke provinciale regelgeving vanwege te doorlopen procedures niet leidt tot een sneller verbod op ontgassen dan via landelijke regelgeving.’

Meldplicht

Volgens GroenLinks zijn de huidige landelijke cijfers over ontgassen door de binnenvaart met grote onzekerheden omgeven. ‘Dit jaar heeft het RIVM de cijfers met een factor tien opgehoogd. Daarom vragen wij een meldplicht voor ontgassen in te stellen binnen de provincie Gelderland om meer inzicht voor toekomstig beleid te krijgen. GS melden dat een meldplicht onderdeel moet uitmaken van de in voorbereiding zijnde nationale wetgeving. ‘Wij wachten de nationale regelgeving af.’ (Bron: Provincie Gelderland)

Meer over ontgassen in de binnenvaart:
Verbod op varend ontgassen en subsidie schonere schepen
De definitie van ontgassen
Brabant verbiedt ontgassen binnenvaart op Hollands Diep
Verbod ontgassen binnenvaart

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief