Geen wereldhandelsakkoord

762

Tijdens de Algemene Vergadering van de Wereld Handels Organisatie WTO is geen akkoord bereikt over de invoering van het ‘Bali-akkoord’ over handelsfacilitatie. Verladersorganisatie spreekt van slecht nieuws voor het internationale bedrijfsleven.

De voorgestelde maatregelen uit het Bali-akkoord zouden de kosten van de wereldhandel 5 tot 15% goedkoper maken, wat zou neerkomen op een besparing van tussen de 400 miljard en de één biljoen dollar. EVO is zeer teleurgesteld aangezien het akkoord vooral van groot belang kan zijn voor de export en herstel van de economie.

Geen wereldhandelsakkoordTe vaag

Probleem vormden vooral de problemen die India had op het gebied van voedselveiligheid en het beheer van de voedselreserves. Een aantal ontwikkelingslanden legt deze reserves aan en op basis van het akkoord is deze praktijk illegaal.

In het akkoord is opgenomen dat hierover binnen vier jaar een oplossing moet zijn bereikt. India vond deze toezegging te vaag. Ook bij andere ontwikkelingslanden was onvrede ontstaan over het feit dat na de totstandkoming van het akkoord hun specifieke belangen naar de achtergrond verdwenen.

Onduidelijk

Het fragiele vertrouwen in de Wereld Handels Organisatie volgens de verladers wordt weer danig op de proef gesteld. ‘Door het voortzetten van de onderhandelingen afhankelijk te maken van de bereiken van een oplossing van de voedselproblematiek is het volstrekt onduidelijk welke gevolgen deze stap heeft voor voortgang van het proces.’ (Bron: EVO)

Meer over de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
FNV: ‘Nieuwe handelsverdragen beloven weinig goeds’
EVO dient verlanglijstje in bij Wereldhandelsorganisatie
Verladers blij met ‘historisch wereldvrijhandelsverdrag’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief