Geen subsidie meer voor innovatieve scheepsbouw

688

Minister Kamp van Economische Zaken stelt dit jaar geld beschikbaar voor de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Met deze regeling worden innovaties in de scheepsnieuwbouw gestimuleerd. Scheepsbouw Nederland heeft benadrukt dat deze regeling noodzakelijk is om een gelijk speelveld in Europa te handhaven. De minister liet de wens om te bezuinigen zwaarder wegen.

Minister Kamp gaat onnodige EU-regels in kaart brengenDe SIS-regeling is opgezet om het concurrentievermogen van de Nederlandse scheepsbouwsector (werven plus toeleveranciers) te versterken door de innovatieve waarde van projecten te subsidiëren. Industriële toepassingen van technologisch nieuwe of aanmerkelijk verbeterde producten en processen bij de bouw of verbouw van een schip zijn subsidiabel. De SIS is opgezet binnen de grenzen van de Europese kaderrichtlijn voor de staatssteun aan de scheepsbouwsector, die doorloopt tot eind 2013.

Geen budget
Scheepsbouw Nederland ontving een brief van minister Kamp waarin naar voren kwam dat hij geen zes miljoen euro voor de SIS-regeling kon vrijmaken. Al staat het belang en de positieve invloed van de regeling voor de minister buiten kijf. De uitkomst is teleurstellend, met name gezien het belang van een level playing field voor de Nederlandse scheepsbouwsector. Andere landen hebben namelijk wel een beschikbaar budget voor hun vergelijkbare SIS-regelingen. Kamp sprak wel zijn waardering uit voor de manier waarop de sector zich weet te onderscheiden in de wereldwijde concurrentiestrijd.

Financieringsproblemen
De minister erkent dat zeker voor de scheepsbouw de beschikbaarheid van financiering een knelpunt is, dit temeer daar andere landen extra financieringsmogelijkheden bieden. Er wordt gewezen op de mogelijkheden die de Garantieregeling Scheepsnieuwbouw Financiering (GSF) biedt en de ondersteuning in het kader van het topsectorenbeleid waarmee innovatie in de scheepsbouw op een andere wijze ondersteund wordt (TKI-toeslagregeling en MIT-regeling).

Aanpak
Scheepsbouw Nederland heeft zich het afgelopen jaar hard ingezet om 6 miljoen euro te verkrijgen voor het budget van de SIS-regeling voor 2013. Naast gesprekken met het ministerie van Economische Zaken, zijn ook Kamerleden benaderd om te pleiten voor budget. In opdracht van Scheepsbouw Nederland heeft de Erasmus Universiteit een onderzoek gedaan naar de terugverdienkracht van de regeling, welke aangeboden is aan minister Kamp. Tijdens werkbezoeken van Kamerleden, ministers en andere politieke beïnvloeders is het belang van de SIS-regeling steeds benadrukt. Scheepsbouw Nederland vindt innovatieondersteuning belangrijk en blijft zich hier voor inzetten.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter