Geen nieuwe Russische Tank Terminal in Rotterdamse haven

674

ROTTERDAM – Shtandart TT, een 100% dochteronderneming van Summa Group (Rusland), en het Havenbedrijf Rotterdam hebben hun contract voor de realisatie van de Tank Terminal Europoort West beëindigd. De terminal, die uiteindelijk een opslagcapaciteit van ruim 3 miljoen kuub zou krijgen, was bedoeld voor de doorvoer van Oeral-type ruwe olie en olieproducten.

Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013Eind 2010 startte het Havenbedrijf een ‘open beoordelingsprocedure’ die leidde tot een contract met Shtandart TT. Begin 2013 droeg het Havenbedrijf het terrein bouwrijp over aan Shtandart. Begin 2015 waren alle bouw- en milieuvergunningen afgegeven die nodig zijn voor de aanleg en het operationeel zijn van de terminal.

Het vier jaar geleden gesloten contract tussen het Havenbedrijf en Shtandart TT bevat afspraken over de planning en de hoeveelheden ruwe olie en olieproducten die op de terminal overgeslagen zouden worden. Shtandart TT is recentelijk het gesprek aangegaan over de haalbaarheid van het project, wat heeft geleid tot de beslissing het gezamenlijke project te beëindigen.

Geen effect

Gelet op de dynamiek in de mondiale oliesector, inclusief die in Rusland, en ontwikkelingen in de overslag van olieproducten in Rotterdam, is het Havenbedrijf van mening dat het mogelijk is het terminal concept met een andere partij te ontwikkelen nu het terrein weer beschikbaar is. De overslag van minerale olieproducten lag het eerste halfjaar van 2015 meer dan 25% boven het niveau van vorig jaar. De belangrijkste reden hiervan is een toename van Russische stookolie die via Rotterdam naar het Verre Oosten is verscheept. De laatste tien jaar komt ongeveer 30% van de ruwe olie in Rotterdam uit Rusland. Het Havenbedrijf is ervan overtuigd dat de beëindiging van het contract met Shtandart geen effect zal hebben op de omvangrijke hoeveelheden ruwe olie en olieproducten die tussen Rusland en Rotterdam verscheept worden.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief