Geen nieuwe haven in Nieuwegein

899

Er komt geen nieuwe haven op bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein. Dit hebben de provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein besloten na uitvoerig onderzoek naar de mogelijkheden. Een binnenhaven, in welke vorm dan ook, op het bedrijvenpark levert onvoldoende meerwaarde op voor de maatschappij in verhouding tot de investering die de overheid zou moeten doen.

Geen nieuwe haven in NieuwegeinVanuit de markt kwam de vraag om de mogelijkheid van een binnenvaart overslagstation op Het Klooster te onderzoeken. Dat is een goedkopere variant van een haven die voorziet in een beperkte overslag van containers en bouwstoffen. Uit recente onderzoeken blijkt dat deze variant stuit op problemen met betrekking tot geluidbelasting voor omwonenden en de veiligheid voor de scheepvaart.

Eerder startte de provincie in samenwerking met de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden van een containerterminal. Door ontwikkelingen op nabijgelegen terminals ontstond de situatie dat er onvoldoende markt was voor een volwaardige containerterminal op Het Klooster. (Bron: Provincie Utrecht)

Volg TotaalTrans op Twitter