Geen milieuzone voor bestelauto’s in Amsterdam

529

Er komt geen milieuzone voor bestel- en personenauto’s in Amsterdam. Dat heeft de Amsterdamse wethouder Eric Wiebes vanmorgen bekendgemaakt. Hij ziet van de maatregel af vanwege de enorme maatschappelijke kosten en te weinig resultaat.

Geen milieuzone voor bestelauto's in AmsterdamVerladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), MKB-Nederland, VNO-NCW en de Kamer van Koophandel (KvK) Amsterdam reageren verheugd op het afblazen van de milieuzone. ‘Het afblazen van een geplande Amsterdamse milieuzone is goed voor ondernemers in en om Amsterdam.’

Afspraken
De ondernemersorganisaties hebben met het gemeentebestuur afgesproken een gezamenlijk pakket aan maatregelen uit te werken dat niet alleen bijdraagt aan verbetering van de luchtkwaliteit en het klimaat, maar ook innovatie richting slimmer en schoner vervoer stimuleert. Daarbij moet optimaal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die Green Deals, het Energieakkoord en flankerend gemeentelijk beleid bieden. Bijvoorbeeld door verkeersdoorstroming en beter ruimtegebruik. Nog dit jaar komt het bedrijfsleven met een concreet maatregelenpakket met duidelijke doelstellingen en tijdlijnen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter