Geen kentekens voor tractoren; TLN onthutst

924

DEN HAAG De Tweede Kamer heeft tegen een wetswijziging gestemd die voorziet in de algehele kentekening van land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en door deze voertuigcategorieën getrokken aanhangers. Transpot en Logistiek Nederland zegt onthutst t zijn over dit politieke besluit.
 
Tractorrijbewijs verplicht per 2015TLN is niet alleen verbaasd over de plotselinge ommezwaai van de Tweede Kamer, maar bovenal onthutst door het besluit van de politiek. ‘Een brede coalitie van onder andere partijen uit de transport-, landbouw- en bouwsector heeft de afgelopen jaren samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt aan het wetsvoorstel. De Tweede Kamer legt nu de wens van een grote meerderheid naast zich neer. Met alleen maar verliezers tot gevolg, wat betreft de verkeersveiligheid, maar ook bij het bedrijfsleven.’

Essentieel
TLN vindt kentekening voor tractoren essentieel voor de verbetering van de verkeersveiligheid rondom deze voertuigen. ‘De wet zorgde ervoor dat onder andere land- en bosbouwtrekkers eindelijk identificeerbaar werden, waardoor handhaving op voertuigstaat en gedrag in het verkeer mogelijk werd. Algehele kentekening voor het bedrijfsleven zou tevens een kostenbesparing van honderden euro’s per bedrijf per jaar opleveren, tegen een geringe investering van 30 euro per voertuig.
‘Door niet in te stemmen, doet de Tweede Kamer niets aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming en jaagt zij tegelijkertijd 80.000 Nederlandse bedrijven in de agrarische, bouw-, transport-, machinebouw- en mechanisatiesector op hoge kosten. Onder andere voor ontheffingen, omrijkosten en hogere verzekeringskosten.’
 
Met oplossing komen
Naast TLN hebben bijvoorbeeld LTO Nederland, Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, BMWT en Fedecom uitdrukkelijk gepleit voor algehele kentekening van genoemde voertuigen. TLN roept de Tweede Kamer op nu haar verantwoordelijkheid te nemen en zelf met een oplossing te komen die recht doet aan de wens van deze grote maatschappelijke meerderheid.