‘Geen draagvlak binnenvaart voor betaald abonnement huisvuil’

901

In de binnenvaart is geen enkel draagvlak voor een betaald abonnement voor het ophalen van huisvuil. De Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) omschrijft de door Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) en BLN-Koninklijke Schuttevaer gehouden enquête als ‘treurig’.

Onlangs werd bekend dat Rijkswaterstaat op verzoek van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) en BLN-Koninklijke Schuttevaer gaat kijken hoeveel een abonnement voor het inzamelen van huisvuil in de binnenvaart gaat kosten als er een inzamelnetwerk komt met een adequate dekking. Uit een enquête van de twee ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaartbinnenvaartorganisaties zou zijn gebleken dat er onder binnenvaartondernemers draagvlak is voor een betaalbaar abonnement mits hier een breed inzamelnetwerk tegenover staat.

Achteraf
De ASV de uitslag van de ledenraadpleging, want een enquête willen ze het niet noemen, via de pers vernemen. ‘KSV Schuttevaer heeft de ASV niet ingelicht’, schrijft Sunniva Fluitsma. ‘BLN-Schuttevaer vindt blijkbaar dat het helemaal prima is gegaan en trekt de conclusie dat er voldoende draagvlak is. Wij moeten echter concluderen dat er enige verwarring lijkt te bestaan over het begrip draagvlak. Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die je wilt gaan nemen. Daar gaat dus al iets fout. Hier blijkt dat men achteraf draagvlak wil aantonen van iets wat al in gang gezet is.’

Aantonen van draagvlak voor een bepaalde maatregel houdt volgens de ASV in dat men via een onafhankelijke bron en controleerbaar aantoont dat een regeling kan rekenen op de steun van een meerderheid van degenen die het betreft. ‘Als uit een (niet gecontroleerde noch gewaarmerkte) enquête zou blijken dat 77 van de 6.000 betrokkenen bereid zouden zijn in zekere zin een regeling te steunen, waarbij overigens in dezelfde enquête 99% zich uitspreekt tegen welke abonnementsvorm dan ook, dan is het niet minder dan een diepe blijk van disrespect naar de beroepsgroep toe dat men dat durft te benoemen als draagvlak.’

Volgens Fluitsma zal ook geen enkele statisticus zich kunnen vinden in de manier waarop de enquête is opgezet. ‘Dus hoe kan BLN hier zulke conclusies aan verbinden?’

Petitie
De ASV wijst nogmaals op een petitie die gewoon NEE zegt en ondertekend is door 1068 betrokkenen. ‘Nog erger is het dat men dan maar op voorhand gezien dit draagvlak in overleg gaat met Rijkswaterstaat om aan de hand van dit draagvlak het beleid in te vullen. En nee, de ASV is niet weggelopen uit het overleg met Rijkswaterstaat en de andere bonden. Maar inderdaad, de ASV gaat niet meewerken aan het invullen van een regeling waar werkelijk op geen enkele manier dan ook maar draagvlak voor is in de binnenvaart. De minister heeft een fout begaan en wij hebben nu hierover een klacht neergelegd bij de CCR. (Bron: ASV)

Volg TotaalTrans op Twitter