Geen bodemtarieven binnenvaart

853

In geen enkel Europees land is sprake van bodemtarieven voor de binnenvaart. Dat heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer laten weten. Eerder concludeerde haar voorganger al na een juridische analyse van de landsadvocaat dat bodemtarieven in de binnenvaart niet geoorloofd zijn. Met name vanwege de Europese richtlijn 96/75 over bevrachting en prijsvorming in de binnenvaart.

Geen bodemtarieven binnenvaartMinister Schultz beloofde de Tweede Kamer nogmaals te kijken of in België en Frankrijk mogelijk wel bodemtarieven zouden bestaan. Er waren geen aanwijzingen dat in andere EU-landen sprake is van bodemtarieven. De ministeries in Frankrijk en België gaven vervolgens aan dat het hanteren van een bodemtarief niet is toegestaan op grond van Europese richtlijnen, en dat derhalve in geen van beide landen sprake is van het hanteren van wettelijk vastgestelde bodemtarieven. ‘Net als in Nederland is het uitgangspunt van de Franse en Belgische autoriteiten dat alleen de markt de verhouding tussen vraag en aanbod van binnenvaartcapaciteit kan bepalen’, schrijft de minister.

Frankrijk meldde wel dat in het Wetboek Vervoer is vastgelegd dat het een dienstverlener in de binnenvaart niet is toegestaan om een lagere prijs te berekenen dan de kosten die de lasten van de wettelijke en reglementaire vereisten moeten dekken. ‘Het betreft hier burgerlijk recht, hetgeen betekent dat deze regel door de rechter toegepast kan worden wanneer een marktpartij een beroep hierop doet. Naar ik heb begrepen heeft deze bepaling nog  nooit tot een veroordeling geleid.’

In België bestaat geen specifieke regelgeving voor prijsvorming in de binnenvaart.
‘Voorstellen om vervoer dat verricht wordt tegen een “ongeoorloofd lage prijs” via de gang naar de rechter te bestraffen, maakten wel deel uit van het Voorontwerp van een wet van augustus 2010. Dit onderdeel is na het aantreden van de huidige Belgische regering echter geschrapt uit het betreffende wetsvoorstel.’