‘Geef prioriteit aan vervoer gevaarlijke stoffen Betuweroute’

483

Bij het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen moet de Betuweroute prioriteit krijgen. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) maakt zich ernstige zorgen over de beperkte spoorcapaciteit van de Betuweroute door de aanleg van het zogenoemde derde spoor in Duitsland.

‘In het vorig jaar tot stand gekomen Basisnet was juist afgesproken om bij het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen zo min mogelijk door woonkernen te rijden en hiervoor zoveel mogelijk de Betuweroute te gebruiken’, schrijft de VNCI.
Onderhoud Betuweroute naar VolkerRailDe VNCI zegt betrokken te zijn bij een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar oplossingen voor de beperkte spoorcapaciteit over de Betuweroute.

Investeren
Volgens de VNCI is de veiligheid op het spoor zeer hoog, maar kunnen risico’s nooit voor 100% worden uitgesloten. ‘Daarom is het altijd goed om te kijken naar maatregelen om de veiligheid naar een nog hoger niveau te tillen. De VNCI vindt dat er verder geïnvesteerd moet worden in nieuwe infrastructuur omdat daarmee ook op de lange termijn perspectief wordt geboden aan omwonenden van de routes die nu mogelijk tijdelijk extra overlast kunnen ervaren. Ook vraagt de VNCI van de overheid om extra maatregelen voor het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen versneld in te voeren. Zoals het zogenoemde ATB-vv systeem waarmee wordt voorkomen dat treinen ook bij een lage snelheid door een rood licht kunnen rijden.’ (Bron: VNCI)

Lees ook:
Aantal treinen op Betuweroute daalt tientallen procenten
Mansveld komt met maatregelen capaciteitsbeperking Betuweroute
Verladers willen tijdens werk aan Betuweroute een alternatief
CDA wil alternatieven voor capaciteitsbeperking Betuweroute

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter