Fundamenteel herstel bouw

560

De voor het transport zo belangrijke bouwsector herstelt langzaam van de crisis, maar indicatoren wijzen volgens ABN-AMRO op een fundamenteel herstellende bouwsector. De verslechtering van de bouwproductie lijkt gestopt.

De orderportefeuille voor de gehele bouwsector stijgt licht naar 5,6 maanden in het tweede kwartaal van 2014. In de drie kwartalen hiervoor was de orderportefeuille stabiel op 5,3 maanden. Ook het aantal afgegeven vergunningen, de waarde van ontvangen orders en de bouwsom van nieuwe opdrachten voor Fundamenteel herstel bouwarchitecten geven aan dat herstel te verwachten is. Het herstel uit zich als eerste in renovatiewerkzaamheden. Herstel van de nieuwbouw komt aarzelender op gang, met name wat betreft de nieuwbouw van woningen.

Eerste tekenen

De bouwsector liet aan het eind van 2013 de eerste tekenen van herstel zien, wat in het eerste kwartaal van 2014 doorzette. De stijging over het gehele eerste kwartaal bedraagt 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De oorzaak lag vooral in het milde winterweer. De laatste maanden van het jaar konden echter niet voorkomen dat de omzet en productie over het gehele jaar daalden. De omzet daalde in 2013 met 4,4 procent en de productie met 3,7 procent.

Herstel woningbouw

Doordat renovatiewerkzaamheden veel minder last hebben gehad van de crisis zal deze branche sneller herstel vertonen. Het herstel in de nieuwbouw laat langer op zich wachten. Daarnaast blijkt dat nieuwbouwprojecten voor utiliteitsgebouwen op dit moment sneller herstellen dan de nieuwbouw van woningen. Zo is het aantal opdrachten voor utiliteitsgebouwen stabieler dan voor woningen. Het herstel van de bouwsector is dan ook vooral zichtbaar in de renovatie en nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. De verwachting is dat de nieuwbouw van woningen in komende jaren aantrekt, ook gezien het stijgende aantal huishoudens dat gehuisvest moet worden. Voor herstel op lange termijn is het van belang dat de woningbouw herstelt en dan met name de nieuwbouwproductie. (Bron: ABN AMRO)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief