Friesland gaat kunstwerken beter beschermen tegen aanvaringen

487

Friesland gaat provinciale bruggen en sluizen beter beschermen tegen mogelijke aanvaringen. Daarom krijgt een deel van deze objecten tussen nu en 2021 een nieuw remmingwerk. Het gaat om bruggen en sluizen in de provinciale wateren waar veel vrachtschepen varen, zoals het Van Harinxmakanaal en het Johan Frisokanaal.

In totaal gaat het om negentien bruggen en sluizen. Negen daarvan stonden al op de lijst voor een nieuw remmingwerk. Gedeputeerde Staten hebben besloten daar nog tien aan toe te voegen. Het gaat onder andere om Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen, de Willem Lorésluis en de brug Warns. De kosten Friesland gaat kunstwerken beter beschermen tegen aanvaringenvan de laatste tien objecten zijn tien miljoen euro.

Aanvaringen

In de laatste maanden zijn de Rijksbruggen Kootstertille, Skûlenboarch en Ald Skou in het Prinses Margrietkanaal aangevaren. Voor de provincie was dit het signaal om de remmingwerken van eigen bruggen en sluizen onder de loep te nemen. Uit onderzoek blijkt dat de bestaande houten remmingwerken niet meer aan de veiligheidseisen voldoen. Zeker met het oog op steeds meer en grotere schepen op de provinciale wateren. De provincie staat dit toe om vervoer over het water te stimuleren.

Schade

Als een vrachtschip een brug of sluis raakt, kan dat volgens de provincie grote schade aanrichten. Niet alleen aan de brug zelf, maar het brengt ook maatschappelijke en economische schade met zich mee. Omrijden, omvaren en een verbod voor zware voertuigen zijn voorbeelden van de overlast. (Bron: Provincie Friesland)

Bekijk alle foto’s van de Oranjegekte in transport en logistiek in het Oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief