Friese bruggen gaan over op afstandsbediening

470

De provincie Friesland gaat al haar bruggen stapsgewijs geschikt maken voor bediening op afstand. De komende jaren gaan provinciale brugwachters steeds meer werken vanuit centrale locaties in Fryslân. Zij zitten nu vaak ter plaatse bij een brug.

Volgens de provincie Friesland zorgt deze manier van werken voor ruimere en eenduidigere openingstijden van bruggen. Ook levert het na voltooiing jaarlijks een besparing op van een half miljoen in personeelskosten.
De werkzaamheden starten in 2014 en zijn in 2017 klaar. De kosten hiervan zijn € 3.764.500. Dat geld is nodig voor de aanschaf van camera’s, monitoren en netwerkapparatuur. Ook zijn nieuwe schakelkasten, glasvezel en kabels nodig.

Drie stappen
De aanpak gaat in drie stappen. In de eerste stap worden negen bruggen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Deze bruggen zijn relatief snel om te bouwen en leveren een grote bijdrage aan de besparing. De Friese bruggen gaan over op afstandsbediening Stationsbrug in Franeker en de brug Dronrijp worden straks bediend vanuit de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen. De Zandslootbrug, Scharsterbrug, Janeslootbrug en brug Noorder Oudeweg gaan naar bedienlocatie Uitwellingerga. De Van Panhuysbrug gaat naar de Sudegoabrêge in Workum en de brug Warns naar de Johan Frisosluis in Stavoren. Tot slot gaat de bediening van de HRMK spoorbrug bij Leeuwarden over naar Prorail.

Stap 2 en 3
Als tweede stap onderzoekt de provincie of de overige bruggen geschikt zijn voor centrale brugbediening. Het gaat om de bruggen Baard, Follega en Klaarkamp, de Zijlroedebrug, de Warrebrug en de bruggen in de Turfroute. Verder is de provincie in gesprek met gemeenten en het Rijk om hun bruggen ook te laten aansluiten. De derde en laatste stap is het samenvoegen van alle bruggen in een netwerk. Als het mogelijk is, werken brugwachters uiteindelijk vanuit twee locaties: een voor de beroepsvaart en een voor de pleziervaart. De tweede en derde stap moeten nog worden uitgewerkt. Daarom is er nog geen tijdspad en kostenplaatje aan te koppelen.

Geen ontslagen
Een gevolg van centrale brugbediening is dat er minder brugwachters nodig zijn. Toch vallen er volgens de provincie geen gedwongen ontslagen. ‘Vaste medewerkers behouden hun baan. Hierbij speelt het leeftijdsverloop mee. De komende jaren gaan veel medewerkers met pensioen. Het is zelfs mogelijk dat op den duur nieuwe instroom nodig is. Het is nu nog niet aan te geven om hoeveel functies het gaat en in welke periode dit gebeurt.
Het werk van brugwachters wordt uitdagender en afwisselender. Daarnaast hebben ze straks betere werkomstandigheden, omdat alle voorzieningen aanwezig en bij de tijd zijn.’

Service
In totaal heeft de provincie 40 beweegbare bruggen. Achttien daarvan worden nu al op afstand bediend. Naast eenduidigere openingstijden wil de provincie de service aan de watersporter verder verbeteren. Op termijn verdwijnen de pauzes en het bruggeld. Stewards helpen in de sluizen. De communicatie bij bruggen naar pleziervaarders wordt duidelijker, bijvoorbeeld door het plaatsen van lichtkranten.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter