Frankrijk wil alleenvaart in Parijs niet toestaan

877

Frankrijk wil alleenvaart in Parijs niet toestaan. De Internationale Afdeling (IA) van Koninklijke Schuttevaer heeft hiernaar gevraagd. Volgens de Fransen kan het niet vanwege het drukke, nog toenemende scheepvaartverkeer. Ook hebben Franse schippers in Nederland en België volgens de autoriteiten hetzelfde probleem.

Volgens de Internationale Afdeling ervaren binnenvaartschipper de uitzondering als bijzonder hinderlijk. ‘Parijs ligt vaak midden op de vaarroute en er zijn vaak geen alternatieve routes.  Bovendien kunnen buitenlandse binnenvaartondernemers, bijvoorbeeld in het geval van kinderen halen, hier moeilijk vervangende bemanning regelen, zodat ze hun reis soms een dag moeten onderbreken.’

Ligplaatsen
Volgens de Internationale Afdeling zijn ook het aantal ligplaatsen voor de binnenvaart in en rond Parijs de laatste jaren steeds beperkter geworden, terwijl de gemiddelde scheepsgrootte Frankrijk wil alleenvaart in Parijs niet toestaanen het vervoer over water toenemen. Officieel zijn er in Parijs drie ligplaatsen voor de binnenvaart:
Quai d’Austerlitz: 120 meter.
Port de Bercy (rive droite): 120 m
– Port du Gros Caillou: 80 m

De Quai d’Austerlitz (de voormalige beurs) wordt volgens Schuttevaer door de binnenvaart als de beste ligplaats beschouwd: relatief veilig en met allerlei voorzieningen (drinkwater, winkels, openbaar vervoer) in de nabijheid. Deze locatie is vorig jaar echter gerenoveerd en zou een recreatieve bestemming hebben gekregen.

‘Onaangenaam’
De Port de Bercy wordt als onaangenaam en onveilig, inbraken, ervaren. ‘De Port du Gros Caillou werd tot nu toe als onaangenaam ervaren door het dicht langsrazende verkeer en het gebrek aan voorzieningen. Sinds kort is deze zone tot voetgangersgebied bestempeld, maar zijn er voor een deel van de kade pontons gelegd die een drijvende tuin vormen. De IA heeft de Franse autoriteiten verzocht de bestaande ligplaatsen te behouden en daarnaast nieuwe, geschikte, ligplaatsen te creëren. Ports de Paris bevestigt dat een deel van de Port d’Austerlitz voortaan bestemd is voor recreatieve doeleinden en een deel voor ‘gedeeld gebruik’.

Onderzoeken
Naar aanleiding van het verzoek van de IA, en de Franse schippersorganisatie CNBA, wordt onderzocht of deze locatie als ligplaats voor de binnenvaart behouden kan blijven. ‘Aan de Port de Bercy wordt de drinkwatervoorziening uitgebreid. Als gevolg van de herinrichting van de Port du gros Caillou wordt, in overleg met de CNBA, in deze omgeving waarschijnlijk een nieuwe ligplaats voor de binnenvaart gecreëerd, namelijk direct beneden de Pont de l’Alma, met een lengte van 120 meter, een drinkwatervoorziening en auto-afzetmogelijkheid. Tot die tijd blijft de huidige locatie in gebruik.’

Bron: Koninklijke Schuttevaer