Frank Schoepen manager sustainable solutions bij Scania

3144
Frank Schoepen zal zich richting de klanten met name focussen op België en Luxemburg. (Foto Scania)

BREDA Scania Benelux heeft Frank Schoepen aangesteld als manager sustainable solutions. In deze rol is hij niet alleen verantwoordelijk voor het verkleinen van de ecologische voetprint van het bedrijf zelf, maar adviseert hij ook transportbedrijven die, samen met Scania, stappen willen zetten in de verduurzaming van het wagenpark.

Schoepen zal zich richting de klanten met name focussen op België en Luxemburg. In Nederland wordt deze externe rol alweer enige tijd vervuld door Hans Binnendijk, product manager presales. De groeiende belangstelling bij vervoerders en verladers voor duurzame oplossingen heeft direct geleid tot het versterken van deze functie.

Blauwdruk
Binnen de eigen organisatie gaat Schoepen het management team adviseren over nieuwe faciliteiten en oplossingen die uiteindelijk tot een lagere CO2 uitstoot leiden. Scania Benelux beschikt over zo’n 1.100 medewerkers en 51 eigen werkplaatsen in drie landen en het hoofdkantoor in Breda. In eerste instantie zal voor de gehele organisatie een blauwdruk gemaakt worden op welke onderdelen de snelste en meeste ecologische winst te behalen valt. Tegelijk wordt er ook gestart met een lange-termijn visie op een duurzame bedrijfsvoering.

Schoepen is in de loop der tijd bij Scania in meerdere functies bij (pre)sales en marketing actief geweest en kent de producten en de organisatie goed. Als Manager Sustainable Solutions zal hij ook contacten onderhouden met overheden en brancheorganisaties over onderwerpen die zijn gerelateerd aan duurzaamheid.