Frank Mulder nieuwe voorzitter CTGG binnenvaart

434

Frank Mulder van Shell heeft per 14 maart het voorzitterschap van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen binnenvaart (CTGG) namens Deltalinqs op zich genomen. Het voorzitterschap werd voorheen ingevuld door de VNCI.

De commissie houdt zich bezig met diverse onderwerpen zoals de internationale wijzigingsvoorstellen vallende onder het regime van het ADN welke op nationaal niveau Frank Mulder nieuwe voorzitter CTGG binnenvaartzijn geïmplementeerd via de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) en de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG).

De belangrijkste thema’s op dit moment zijn:
– Explosieve zone indeling van binnenvaartschepen in relatie tot geldende wetgeving voor terminals
– ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigable Tankers and Terminals)
– Ontgassen
– LNG
– Elektrostatische oplading tijdens laden en lossen

Frank Mulder zal in nauwe verbinding staan met de Commissie Natte Bulk Terminals (CNBT) van Deltalinqs.

Diverse organisaties zoals EVO, TLN, FENEX, ORAM, NOVE, VVVF, VNCI, CBRB, VOTOB, VNPI en KNV zijn bij de CTGG aangesloten. (Bron: Deltalinqs)

Volg TotaalTrans op Twitter