FNV zegt nee tegen internationale handelsverdragen

598

AMSTERDAM – De FNV maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor Nederlandse werknemers van de handels- en investeringsverdragen die de EU wil afsluiten met de VS en met Canada, respectievelijk door middel van TTIP en CETA. Door deze verdragen zouden de economische groei en de werkgelegenheid in Europa , Canada en de VS toenemen.

logofnvDe FNV betwijfelt dat en vreest zelfs dat er in Europa banen door zouden kunnen verdwijnen. De brief van het kabinet in reactie op het rapport van de heer Capaldo heeft de FNV op dit punt niet gerustgesteld, in tegendeel. Verder ziet de FNV grote bezwaren in het gebrek aan garanties voor werknemersrechten, de voorstellen met betrekking tot een apart arbitrage mechanisme voor buitenlandse investeerders (ISDS), de gevolgen voor publieke diensten en het gebrek aan transparantie en democratische controle op het proces van onderhandelingen.

De FNV spreekt zich uit tegen de totstandkoming van internationale handelsverdragen als TTIP en CETA. ‘Dit soort handelsverdragen zou alle en tot stand moeten komen als voldaan is aan een aantal cruciale voorwaarden. Hierbij sluit de FNV nauw aan bij de eisen die ook door de internationale en Europese vakbeweging zijn gesteld. Zolang dermate grote vraagtekens bestaan over de – mogelijk zeer negatieve – sociale, economische en juridische effecten en de garanties van fundamentele werknemersrechten is het onverantwoord verder te onderhandelen.’

Om al deze redenen is de FNV van opvatting dat de onderhandelingen over TTIP dienen te worden opgeschort en het CETA verdrag niet zou moeten worden geratificeerd. De FNV vraagt de Tweede Kamer de Nederlandse regering op te roepen om de fundamentele bezwaren van de vakbeweging en andere maatschappelijke organisaties mee te nemen in haar besprekingen over dit onderwerp op Europees niveau. (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief