FNV wil snel een einde aan uitbuiting bij aanleg A2

705

FNV Bouw wil na onderzoek dat de zeventig Portugese bouwvakkers die werken aan de tunnel van de A2 in Maastricht, een nabetaling krijgen van in totaal 2,1 miljoen euro. De vakbond stelt de hoofdaannemers Strukton en Ballast Nedam aansprakelijk. De stuurgroep A2 Maastricht zegt nog met het onderzoek bezig te zijn.

De overheid, opdrachtgever van het project, laat het misbruik ongemoeid en gedoogt daarmee ontduiking van de wet op Nederlands grondgebied. De Portugezen werken via onderaannemer Rimec. Ze betalen bijna 1.000 euro per persoon per maand aan ‘logistieke kosten’ aan dit bedrijf, vooral huisvestings- en vervoerskosten. Dit is niet conform de cao Bouwnijverheid, de kosten zijn volgens de cao voor rekening van de werkgever.

Onderzoek vertragen
‘A2 tunnel Maastricht niet te bouwen zonder buitenlanders’FNV Bouw deed op basis van arbeidscontracten en loonstroken uitgebreid onderzoek naar de situatie bij de aanleg van de A2. De vakbond wil dat de hoofdaannemers, de grote Nederlandse bouwers Strukton en Ballast Nedam, hun verantwoordelijkheid nemen en de achterstallige betalingen voldoen. Deze bouwers doen intussen alles om onderzoek naar de misstanden te vertragen. De vrees bestaat dat de Portugezen vóór de kerst worden teruggestuurd naar huis, en niet meer terug hoeven komen.

‘Hard aanpakken’
Het project rond de A2 wordt uitgevoerd in opdracht van de overheid. Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg zijn erbij betrokken. FNV Bouw laakt de rol van het Rijk. ‘Rutte is een maand geleden publiekelijk aangesproken op de uitbuiting’, zegt Ellen Hoeijenbos, regiobestuurder FNV Bouw. ‘Hij zei tijdens een bezoek aan de A2 dat het de hoogste aandacht heeft. Intussen is er een maand lang helemaal niets gebeurd. Terwijl de oplossing simpel is: stop de illegale inhoudingen op het loon van de buitenlandse werknemers en pak de uitbuiters hard aan.’

Onmogelijk maken
Rimec is een gecertificeerd uitzendbureau. FNV Bouw roept minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op om de certificering van malafide uitzendbureaus onmogelijk te maken en hen de toegang tot de Nederlandse markt te ontzeggen.

Onderzoek komt
Volgens de stuurgroep A2 Maastricht hebben de samenwerkende overheden expertcommissie ingesteld om de feiten te verzamelen en te komen met een analyse, bevindingen en aanbevelingen. ‘Deze expertcommissie is nu hard aan het werk. Naar verwachting komen ze in de tweede helft van november met hun resultaten. Aan de hand van de aanbevelingen van de expertcommissie bekijkt de stuurgroep, of en welke maatregelen kunnen worden genomen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter