FNV wil duidelijkheid van Nippon Express over verhuizing

773

FNV Bondgenoten plaatst vraagtekens bij de handelwijze van de directie van Nippon Express Nederland rond een op handen zijnde verhuizing van activiteiten van het logistieke bedrijf. De vakbond roept op tot overleg over, en opheldering van een aantal zaken.

FNV Bondgenoten is door zijn leden getipt over de aanstaande verhuizing van de activiteiten die Nippon Express uitvoert voor haar klant Canon. Het gaat om een verhuizing van Amstelveen en Schiphol naar de Maasvlakte (Rotterdam). ‘Vorige week heeft Nippon Express hierover een bijeenkomst gehouden met haar vaste werknemers’, vertelt FNV-bestuurder Reinier Stroo. ‘Uit de berichten over deze meeting maken FNV wil duidelijkheid van Nippon Express over verhuizingwij op dat bij de werkgever een aantal misvattingen leven rondom deze verhuizing.’

Reistijd
Zo heeft Nippon Express aan de werknemers aangegeven dat ‘bijna iedereen’ mee kan verhuizen naar de Maasvlakte. Deze uitspraak zou zijn gedaan na onderzoek naar wat wettelijk acceptabele reisafstanden zijn. ‘In de wet staat echter niets over wat acceptabele reisafstanden zijn. Wel hanteert het UWV normen voor de maximale reistijd die een werknemer moet accepteren bij het aanvaarden van een nieuwe baan. Het betreft in dit geval echter werknemers die allemaal een baan hébben, namelijk bij Nippon Express. De volgende vraag is dan natuurlijk wat Nippon Express verstaat onder ‘bijna iedereen’. Is het bedrijf van plan werknemers te ontslaan?’
 
Betrokkenheid van vakbonden
FNV Bondgenoten is ter ore gekomen dat Nippon Express werknemers heeft gevraagd schriftelijk aan te geven of zij lid zijn van een vakbond. Dit om te inventariseren of Nippon Express de verplichting heeft vakbonden bij onderhandelingen over een sociaal plan te betrekken. ‘De vraag of en zo ja hoeveel leden een vakbond heeft binnen een bedrijf, staat in principe los van de vraag of de vakbond dient te worden uitgenodigd voor overleg over een sociaal plan. Mocht een werkgever een sociaal plan willen afsluiten met vakbonden, dan kan hij daarvoor altijd een uitnodiging doen uitgaan. In dit geval kan ik zeggen dat FNV Bondgenoten op een dergelijke uitnodiging graag ingaat. Wel moet mij van het hart dat het ongepast is als een werkgever een dergelijke uitvraag doet. Het staat een werknemer uiteraard vrij aan te geven of hij lid is van een vakorganisatie. Echter, de vraag en het antwoord hierop zijn voor de werkgever in dit geval niet relevant.’

Sociaal Plan
Uit het feit dat Nippon Express een uitvraag heeft gedaan om te zien of zij vakbonden bij overleg over een sociaal plan moet betrekken, maakt FNV Bondgenoten op het bedrijf in elk geval van plan is te onderhandelen over een sociaal plan. ‘Het zal niemand verbazen dat ons dit verheugt. Hoewel Nippon Express bij FNV Bondgenoten niet bekendstaat als een bedrijf waar vakbonden de ruimte krijgen vrij te opereren, toont het hiermee absoluut zijn sociale gezicht. Wij zien de uitnodiging voor overleg over een sociaal plan dan ook graag tegemoet.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter