FNV: ‘Teleurstellend overleg met Flextronics over sociaal plan’

495

FNV Bondgenoten en vakbond De Unie hebben op 23 juni overleg gevoerd met Flextronics Logistics over de op handen zijnde reorganisatie bij de logistiek dienstverlener uit Venray. De uitkomst van het overleg was volgens FNV-bestuurder Henri Janssen ronduit teleurstellend.

Bij de vakbond kwamen vorige week meerdere meldingen van leden binnen over een op handen zijnde reorganisatie bij Flextronics. Voor een grote groep werknemers zou ontslag worden aangevraagd.

Sociaal plan

‘De wet schrijft voor dat een werkgever die twintig werknemers of meer wil ontslaan, met de vakbonden dient te overleggen. De bedoeling van deze wet is dat werkgevers met vakbonden de mogelijkheden onderzoeken om tot een sociaal plan te komen. Nou, Flextronics heeft daar heel andere ideeën over.’

henrijanssenfnvDe advocaat van Flextronics had dan wel conform de Wet melding Collectief Ontslag de vakbonden (schriftelijk) summier geïnformeerd en in de vooraankondiging Collectief Ontslag aan het UWV het UWV schriftelijk toegezegd dat Flextronics met de vakbonden wil komen tot een sociaal plan. ‘Maar aan tafel gedroeg de werkgever zich zeer afhoudend. Men wilde met de vakbonden geen inhoudelijk overleg voeren.’

Flexibel arbeidssysteem

Een flexibel arbeidssysteem zou het aantal ontslagen moeten beperken. Daartoe zouden de werknemers van Flextronics een nieuwe, individuele arbeidsovereenkomst moeten tekenen. FNV Bondgenoten raadt werknemers van Flextronics Logistics met klem af zo’n nieuwe individuele arbeidsovereenkomst te ondertekenen. ‘Als vakbondsbestuurder ben ik uiteraard voor behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Bij het opstellen van dit flexibel arbeidssysteem ben ik echter niet betrokken. Daarom heb ik de vakbondsleden ook niet kunnen informeren; zij moeten immers inspraak hebben en uiteindelijk ook het laatste woord over zo’n systeem. Daar is Flextronics in gebreke gebleven.’

‘Niet geraadpleegd’

Volgens Janssen zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij het handelen van de ondernemingsraad bij Flextronics. ‘Tijdens een gesprek met de OR-commissie ‘Reorganisatie’ bleek dat de OR al met de directie heeft overlegd over een sociaal plan en daarbij al in een ‘vergevorderd stadium’ is; zonder ook maar een moment de werknemers te raadplegen. Dat doe je toch niet!’

Tijdens het overleg van 23 juni hoopte Janssen samen met Flextronics alsnog een begin te kunnen maken aan een evenwichtig sociaal plan. Maar dat liep dus anders. ‘Wij hebben nog maar eens om het ‘concept sociaal plan’ verzocht. Maar de twee advocaten die Flextronics vertegenwoordigden, gaven niet thuis. Dat moesten ze eerst bespreken met de OR en de aandeelhouders in Amerika!’

Vreemde gang van zaken

De delegatie van Flextronics wilde volgens Janssen wel alvast van de vakbonden horen wat zij in het sociaal plan opgenomen willen zien. ‘Terwijl zij ons amper van informatie voorzien. Dat is natuurlijk een erg vreemde gang van zaken. Ik adviseer onze leden op dit moment om vooral de ondernemingsraad aan de tand te voelen over de inhoud van het sociaal plan en ook bij de or aan te geven wat zij zelf daarin belangrijk vinden.’

Bij Flextronics Logistics werken ongeveer 500 mensen in vaste dienst en hebben zo’n 400 medewerkers een flexibel contract.

Flextronics Logistics was niet bereikbaar voor commentaar. (Bron: FNV Bondgenoten)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief