FNV: ‘Overname van Heiploeg was faillissementengerommel’

417

De overname van het failliete Heiploeg door Parlevliet & Van der Plas (P&P) was volgens de FNV een goed voorbeeld van faillissementengerommel. ‘Het was een voorbeeld van een zogenaamde pre-pack constructie. Dat houdt in dat voordat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken er door stille bewindvoerders al een deal wordt gesloten met een overnemende partij.

Het gevolg van deze constructie is volgens de FNV dat de vakbonden buitenspel staan en de schuldeisers trekken aan het kortste eind. ‘Bij Heiploeg was de timing veelzeggend. ‘De Europese commissie had net een Parlevliet & Van der Plas nieuwe eigenaar Heiploegboete van 27 miljoen opgelegd wegens het maken van verboden prijsafspraken. Deze boete hoeft natuurlijk niet meer betaald te worden, die is achtergebleven in de failliete boedel. Net als negentig personeelsleden, die ook niet mee konden. En de werknemers die hun werk konden voortzetten zijn een deel van hun arbeidsvoorwaarden kwijt.’

Omstreden rol curator
Tot nu toe is er in Nederland wettelijk gezien niets geregeld over pre-pack constructies. ‘Er worden pilots uitgevoerd, die vooruitlopen op mogelijke toekomstige wetgeving. De ene rechtbank werkt er aan mee door al voor de faillissementsaanvraag stille bewindvoerders aan te stellen, andere doen dat weer niet. Normaal gesproken is de taak van een curator om er na een faillissement voor te zorgen dat de schuldeisers nog zoveel mogelijk van hun geld terug krijgen en de werkgelegenheid zoveel mogelijk wordt behouden.’

FNV onderneemt actie
De FNV vindt het hoog tijd dat hier iets aan gaat gebeuren. ‘De FNV neemt hier zeker het initiatief toe. Enerzijds door richting politiek te pleiten voor wetgeving die de positie van werknemers bij faillissementen beschermt en misbruik onmogelijk maakt. Anderzijds door zelf te onderzoeken of er juridisch bezwaar aan getekend kan worden tegen dit soort faillissementsverklaring. Dit zaakje krijgt nog een (garnalen)staartje.’ (Bron: FNV)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter