FNV: ‘Nieuwe handelsverdragen beloven weinig goeds’

710

De FNV en de internationale vakbeweging maken zich ernstig zorgen over twee nieuwe handelsverdragen, waarover op Europees en wereldniveau wordt onderhandeld. Fundamentele arbeidsrechten mogen niet worden aangetast en vrijhandel mag niet leiden tot sociale dumping.

De twee belangrijkste handelsverdragen zijn:
1. TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tussen de EU en de VS
2. TISA (Trade In Services Agreement) tussen diverse westerse landen.

Vrijhandelsakkoord TTIP

De bedoeling van deze handelsovereenkomst tussen de EU en de VS is, aldus de Europese Commissie, dat beperkingen in handelstarieven en invoerrechten worden weggenomen, dat wetgeving en standaarden worden geharmoniseerd en dat investeringen worden bevorderd.  Het algemene doel is dat de welvaart extra toeneemt. De onderhandelingen over TTIP zullen zeker nog tot in 2015 duren.

FNV: ‘Nieuwe handelsverdragen beloven weinig goeds’Groei werkgelegenheid

Het is voor de Europese vakbeweging echter sterk de vraag of dit vrijhandelsakkoord tot daadwerkelijke groei van werkgelegenheid gaan leiden, laat staan tot echte banen. Cijfers spreken elkaar tegen hierover en (sectorale) ‘impact assessments’ (inschatting van de gevolgen) ontbreken nog. Dit maakt de vraag ‘what’s in it for us’ (wat levert het ons op?) tot een relevante.

De Europese vakbeweging, aangevoerd door het ETUC, heeft ernstige zorgen over het TTIP traject. Er is dan ook een Europese vakbondslobby gaande, die door zowel de Europese en  de mondiale vakbondsfederaties als de FNV wordt gesteund. De FNV onderneemt zelf ook beïnvloedingsactiviteiten naar Den Haag en Brussel. Het voorlopige FNV-standpunt komt overeen met het ETUC-standpunt over TTIP , zegt FNV-vicevoorzitter Catelene Passchier.

Fundamentele arbeidsrechten

Het ETUC-standpunt over TTIP richt zich  op de volgende kernpunten:
– Fundamentele arbeidsrechten mogen niet worden aangetast en vrijhandel mag niet leiden tot sociale dumping
– Milieubescherming mag evenmin omlaag
– Parlementen en sociale partners moeten invloed hebben
– Het onderhandelingsproces moet transparant zijn
– Geen geschillenbeslechtingsmechanisme zoals het voorgestelde Investor- State- Dispute- Settlement (ISDS)
– Overheden moeten in staat blijven om sociale en milieunormen op te leggen, o.a. bij publieke aanbesteding
– Publieke diensten moeten worden uitgezonderd van de vrijhandelsverdragen
– Er moet in plaats van de voorgestelde negatieve lijst een positieve lijst komen voor het insluiten van economische activiteiten in het verdrag
– Ook de audiovisuele en culturele sector moet worden uitgezonderd, net als de financiële diensten en de landbouw.

TISA

TISA (Trade In Services Agreement) is een initiatief van 48 geïndustrialiseerde landen die zich ‘de echte goede vrienden van de diensten’ noemen. Dit initiatief is voortgekomen uit de stagnatie die is opgetreden in de World Trade Organisation (WTO) om tot een wereldwijd handelsverdrag te komen. Het is dus een nieuwe poging om de wereldhandel verder ‘vrij’ te maken, nadat de zogenaamde DOHA-ronde in het kader van de GATS (General Agreement on Trade and Services) van begin 2000 was vastgelopen.

Geheime besprekingen

Net als bij TTIP is het onduidelijk wat de mandaten zijn en wat precies de onderhandelingsagenda is van de geheime besprekingen. Een volgende ronde van onderhandelingen is onlangs gestart (de Australische ambassade in Genève is de  plaats waar de besprekingen plaatsvinden).
De bezwaren van de internationale vakbeweging tegen TISA betreffen met name de publieke diensten en de financiële sector. Lees hier het standpunt van het ITUC over TISA .

Ruim baan voor privatiseren

Voor zover nu bekend uit gelekte documenten betekent TISA voor publieke diensten o.a.:
• Eenmaal geprivatiseerde overheidsbedrijven kunnen nooit meer terug in overheidshanden komen.
• Dat een dusdanig klimaat wordt gecreëerd dat publieke diensten gemakkelijker geprivatiseerd kunnen worden.
• De zogenaamde ‘negatieve lijst’-aanpak. Dit houdt in dat als een overheid (nationaal, regionaal of lokaal) een bepaalde dienst niet expliciet uitsluit (benoemt) deze dienst onderdeel kan worden van de vrije markt.
• Aan overheden (lokaal, regionaal, nationaal) worden beperkingen opgelegd om thema’s als arbo, milieu, consumentenbescherming, de universele toegang tot publieke diensten, te reguleren.

Public Services International (PSI) eist dan ook dat publieke diensten uitgesloten worden van dit verdrag en dat overheden het recht behouden om die zaken die van publiek belang bevonden worden, gereguleerd kunnen blijven. (Bron: FNV)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief