FNV: ‘Komt allen naar actie wegtransport op 14 mei’

657

Op 14 mei gaan de Europese vakbonden, verenigd in de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF), samen actievoeren tegen de cabotageplannen van eurocommissaris Kallas. Bonden uit onder meer België, Duitsland en de Scandinavische landen, ze doen allemaal mee om Kallas tegen te houden.

FNV: ‘Komt allen naar actie wegtransport op 14 mei’Die dag spreken individuele transportwerkers zich volgens FNV-bestuurder Huub van den Dungen zich collectief uit tegen de plannen van Kallas. ‘Dat betekent: voor het afschrikwekkend handhaven van de bestaande regels, tegen afschaffing van de cabotageregels en bovenal: voor een eerlijk speelveld. Op naar een eerlijke sector waarin goed ondernemen loont en valsspelers nu eindelijk afgestraft gaan worden. Kallas en zijn ambtenaren krijgen vanuit heel Europa te horen hoe het er anno 2013 werkelijk aan toe gaat in onze sector. Met de enorm grote sociale en fiscale verschillen in Europa is geen plaats voor verdere afschaffing van regels. Tot op dit moment is dit in de ivoren torens van de Europese Commissie nimmer doorgedrongen.’

Klem zetten
‘Vanzelfsprekend hopen we de 14e mei op een grote opkomst van chauffeurs, chauffeuses, werkgevers en andere medestanders die zich in Nederland willen uitspreken en manifesteren om vanuit Nederland een bijdrage te leveren’, schrijft Den Dungen. ‘In alle deelnemende lidstaten staat dus wat te gebeuren. We zetten de Europese Commissie klem via onze eigen regering, de landen zijn per slot van rekening de baas in Europa. De kans is groot dat ook politiek Den Haag zich de 14e mei openlijk uit gaat spreken tegen de standpunten van Brussel.’

Meedoen
Aanmelden voor de acties kan via transport@bg.fnv.nl of kijk op Facebook: 14mei-Stop Kallas.