FNV Bouw: ‘Strukton en Ballast breken belofte’

469

Avenue2, het consortium van Strukton en BallastNedam dat werkt aan de A2 bij Maastricht, breekt zijn belofte aan de Portugese werknemers van onderaannemer Rimec. Het consortium betaalt maar een klein deel van de onterecht ingehouden kosten voor huisvesting en logistiek terug, ruim 400 euro van de bijna 1.000 euro per maand.

Bij de presentatie van een rapport van een expertcommissie had Avenue2 nog toegezegd alle onterecht ingehouden kosten te zullen terugbetalen. Desondanks legt ‘A2 tunnel Maastricht niet te bouwen zonder buitenlanders’de Stuurgroep A2 zich neer bij de nu gepresenteerde regeling. De Stuurgroep bestaat uit opdrachtgevers Rijkswaterstaat en Gemeente Maastricht, de provincie Limburg en gemeente Meerssen.

Ellen Hoeijenbos, bestuurder FNV Bouw: ‘We zijn zeer teleurgesteld dat Avenue 2 maar een klein deel van de kosten terugbetaalt en dus zijn belofte breekt, allereerst aan de werknemers, maar ook aan de opdrachtgevers.’

Scherpe vragen
FNV Bouw bespreekt de gang van zaken met de opdrachtgevers van het A2-project. Ook stelt de vakbond een aantal scherpe vragen aan het consortium van Strukton en BallastNedam.
Tegelijk roept FNV Bouw minister Asscher nogmaals en met klem op hier direct in te grijpen. ‘Het is zeer teleurstellend dat dit soort praktijken blijkbaar ongestraft kunnen voorkomen, dat aannemers hiermee wegkomen. Controle op de naleving van de cao moet veel scherper, de aanpak van misstanden veel directer en harder.’

FNV Bouw blijft naleving van de cao eisen en blijft daarvan werk maken. Bovendien zal FNV Bouw er op blijven toezien dat de arbeidstijden niet opnieuw overtreden worden en de veiligheidscertificaten in orde zijn. (Bron: FNV Bouw)

Meer over de A2 Maastricht:
Bouwers tunnel Maastricht betalen huisvestingskosten Portugezen terug
‘A2 tunnel Maastricht niet te bouwen zonder buitenlanders’
Uitbuiting A2 duurt voort
FNV noemt rapport uitbuiting aanleg A2 ‘een aanfluiting’
Hoge boetes voor werkgevers bij uitbuiting aanleg A2
FNV wil snel een einde aan uitbuiting bij aanleg A2

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter