Flinke wegverbredingen voor regio Utrecht-Amersfoort

421

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Tracébesluit genomen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A27 en A1 ten noorden van Utrecht. Met twee flinke wegverbredingen worden de bestaande knelpunten aangepakt. Het verkeer kan daarmee ook in de toekomst doorrijden op dit belangrijke traject dat de Randstad met het midden en oosten van het land verbindt.

In het Tracébesluit A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten–Spakenburg is vastgelegd dat de A27 tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. Op een deel van het traject wordt bovendien een vierde (spits)rijstrook aangelegd. De A1 tussen Knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gaat in allebei de richtingen van twee naar vier rijstroken.

Minister Schultz verlengt laad- en losbesluit binnenvaart met 2 jaarZes knelpunten

‘Met de verbreding pakken we zes fileknelpunten uit de File Top-50 aan. Hiermee geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van de regio’s Utrecht en Amersfoort’, schrijft de minister. ‘We zorgen er ook voor dat het verkeer op een belangrijke hoofdverbinding tussen de Randstad, Twente en Duitsland beter doorstroomt. Dit is goed voor onze economie.’

Momenteel rijden er zo’n 90.000 voertuigen per dag over de A27 en bijna 110.000 over de A1. De verwachting is dat in 2030 zo’n 140.000 voertuigen op de A27 rijden en ongeveer 170.000 op de A1. De A1 en de A27 komen nu 6 x voor in de landelijke filetop-50, waarbij filezwaarte is berekend.

Doorstroming A27/A1

Om de bereikbaarheid en doorstroming in de regio Utrecht te verbeteren worden de volgende aanpassingen aan de A27 en de A1 gerealiseerd. De A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes krijgt in beide richtingen één extra rijstrook. Dit betekent dat de A27 in beide richtingen verbreed wordt van twee naar drie rijstroken. Op de rijbaan van de A27 van Utrecht-Noord naar aansluiting Bilthoven komt een spitsstrook (vierde rijstrook). De aansluitingen Bilthoven en Hilversum op de A27 worden aangepast. De aansluiting Hilversum wordt veel compacter, waardoor ruimte vrij komt voor natuur en landschap. In knooppunt Eemnes wordt de verbindingsboog van de A27 uit de richting Utrecht naar de A1 richting Amersfoort verbreed van één naar twee rijstroken. Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg wordt de A1 in beide richtingen uitgebreid van twee naar vier rijstroken. Voor het project is 260 miljoen gereserveerd.

Regio Utrecht en Amersfoort

De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de Randstad (Amsterdam, Schiphol, de Rotterdamse havens) naar de rest van Nederland en de andere landen rijdt. Bovendien werken en wonen veel mensen in Utrecht. Volgens verkeersprognoses verslechtert de verkeerssituatie in de toekomst als er niets gedaan wordt. Voor de regio staan er daarom verschillende projecten op stapel. Vanaf begin 2015 werkt Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A1 Bunschoten-Hoevelaken. Vervolgens staan tussen medio 2016 en eind 2018 de aanpassingen van de A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gepland. De aanpak van het Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort volgt in 2019 – 2022 en de aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2018 – 2024/2026. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert. (Bron: RWS)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief