Flexibele schil zorgt voor tien procent meer eigen rijders

371

AMSTERDAM – Het omzetherstel gaat gepaard met vergroting van de flexibele schil. In een jaar tijd steeg volgens de economen van de ING het aantal eigen rijders met tien procent van 4.150 naar 4.600.
 
Tankvaart remt herstel van de omzet in de binnenvaartHet Nederlandse wegvervoer heeft na jaren van kwakkelen pas in 2014 een steviger herstel kunnen inzetten. ‘Dit hangt samen met de toegenomen afhankelijkheid van de binnenlandse vervoersvraag die achterbleef. De omzet groeide het afgelopen jaar met 4% stevig, maar dit cijfer reflecteert ook enige achtergebleven prijscompensatie. In 2015 zet het herstel in lijn met de aantrekkende vraag in de detailhandel en de bouw door en groeit de omzet naar verwachting met 3%.

Kosten

Kostenefficiëntie is een van de redenen dat de winst in het wegvervoer niet langer verslechterd. De beoordeling hiervan was het afgelopen jaar duidelijk positiever dan daarvoor en de uitdaging is om de ingezette lijn vast te houden. Het perspectief daarvoor is goed al staan de kosten wel weer onder opwaartse druk:- Met de nieuwe CAO-beroepsgoederenvervoer zullen de loonkosten hoger uitpakken.
– De filedruk – die na drie jaar van afname weer toeneemt – kan tot inefficiëntie en hogere kosten leiden.
– Er is een gerede de kans dat de brandstofkosten weer gaan stijgen.

Kostenefficiëntie blijft essentieel voor resultaatverbetering. Investeren in business intelligence (ICT) en verbreding van dienstverlening kunnen hier in de praktijk toe bijdragen.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief