Flevokust: Buitendijkse haven met binnendijks industrieterrein

748

De nieuwe haven Flevokust bij Lelystad wordt een buitendijkse overslaghaven in combinatie met een binnendijks nat industrieterrein. Daartoe hebben Provinciale Staten van Flevoland unaniem besloten.

In de voorkeursvariant gaat het om een buitendijkse overslagterminal van 69 hectare en een binnendijks ‘nat’ industrie met een omvang die afhankelijk is van de marktvraag. In eerste instantie wordt voor de ruimtelijke procedure en de milieueffectrapportage uitgegaan van een binnendijks terrein van 40 hectare dat gefaseerd kan worden aangelegd. Zowel de haven als het Flevokust wordt buitendijkse haven met binnendijks industrieterreinindustrieterrein kunnen op langere termijn worden uitgebreid als de markt daar om vraagt.

Enig haalbare
Uit onderzoek bleek de gekozen variant het enige haalbare alternatief. De voorkeursvariant is technisch, financieel en in de tijd volgens Provinciale Staten haalbaar als alternatief voor het in december 2013 afgewezen plan. Uit het MER variantenonderzoek blijkt bovendien dat deze variant relatief gezien de minste hinder en andere negatieve milieueffecten met zich meebrengt.

Gedeputeerde Staten gaan de overslaghaven, met gebruikmaking van de toegezegde subsidies (Beter Benutten en EFRO), voor eigen rekening en risico aanleggen. Gedeputeerde Staten vragen de gemeente Lelystad de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein op zich te nemen.

Uitwerken
Op basis van het besluit van Provinciale Staten wordt de voorkeursvariant de komende maanden verder uitgewerkt in een ontwerpplan met een inpassingsplan/bestemmingsplan en een milieu-effectrapportage. Verder wordt er gewerkt aan een business case en een begroting voor de voorkeursvariant.
Het is de bedoeling om het ontwerpplan en de andere stukken voor de zomer van 2014 aan Provinciale Staten voor te leggen. (Bron: Provincie Flevoland)

Lees ook:
Provincie wil zo snel mogelijk met terminal Flevokust aan de gang
Gemeenteraad Lelystad stemt tegen komst terminal Flevokust
Containerterminal Utrecht wordt exploitant Flevokust Lelystad
Haven Amsterdam stopt met binnenvaarthaven Lelystad

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief