‘Financieringsgarantie niet voor stimulering vergroting capaciteit binnenvaart’

621

Slechts een deel van de nieuwbouw van binnenvaartschepen komt in aanmerking voor de Garantie Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF). Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken op vragen van Tweede Kamerlid Bashir (SP). Bashir wilde weten in hoeverre dit is te rijmen met grote overcapaciteit in de binnenvaart.

Russische olieterminal in Rotterdamse havenDe Garantie Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is van toepassing op de nieuwbouw van zichzelf voortstuwende schepen met een minimaal vermogen van 365 kW of een minimaal tonnage van 500 bruto ton en een contractprijs van tussen de 3 miljoen en 100 miljoen euro. ‘In de praktijk komt een deel van de nieuwbouw van binnenvaartschepen hiervoor in aanmerking komen’, schrijft Kamp. ‘De GSF is niet toepasbaar bij de nafinanciering van schepen. Doel van de GSF is scheepswerven in staat te stellen de financiering van de bouw van een schip te realiseren en niet om de vergroting van de capaciteit in de binnenvaart te stimuleren. De GSF is niet gericht op de financiering van de afnemers van scheepswerven.’

Moderniseren
Bashir wilde van Kamp nog weten waarom de financieringsgarantie alleen beschikbaar is voor nieuwbouwschepen maar niet voor het moderniseren van huidige schepen, zoals binnenvaartschepen.
‘Om te kunnen blijven concurreren met scheepsbouwondernemingen in Europa is het voor Nederlandse scheepswerven van belang dat ook zij gebruik kunnen maken van een dergelijke garantieregeling’, antwoordt Kamp. ‘De GSF is dus van groot belang voor het bereiken van een level playing field voor de Nederlandse scheepswerven. Andere landen hebben al langer een dergelijke regeling. In deze regelingen komt voor zover het de scheepsbouw betreft alleen scheepsnieuwbouw in aanmerking voor het verstrekken van garanties. Als Nederland ook het moderniseren van bestaande schepen in de GSF zou opnemen, zou het level playing field worden verstoord en was het niet aannemelijk geweest dat de EC met de GSF zou hebben ingestemd. De Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) biedt overigens wel de mogelijkheid aan banken om krediet te verlenen voor de financiering op de verbouw van bestaande schepen onder borgstelling van de Staat. In de praktijk wordt hier ook gebruik van gemaakt. Overigens laat het de laatste jaren sterk afgenomen gebruik van deze regeling door de binnenvaart zien dat de sector en de banken terughoudend zijn geworden met nieuwe projecten in deze periode van overcapaciteit.’