Files op Nederlandse wegen nemen nog steeds af

491

De files op de Nederlandse wegen nemen nog steeds af, terwijl het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis gelijk blijft. Het reistijdverlies is in de afgelopen vier maanden met 1,9 miljoen uren (4,3 procent) afgenomen. De filezwaarte is gedaald met 3,6 procent.

Deze winst is vooral te danken aan de aanpak van hardnekkige fileknelpunten door het openstellen van nieuwe wegen. De tevredenheid van de gebruikers is ten opzichte van vorig jaar gestegen van 75% naar 80%. Dat staat in de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minister investeert miljoenen in logistiekMinister Schultz van Haegen vindt het mooi dat de doorstroming op de wegen is verbeterd. ‘Ook de komende jaren werken we stevig door om Nederland in beweging te houden. Dit is van wezenlijk belang voor de economie en de werkgelegenheid.’

Openstelling wegdelen
Er zijn drie nieuwe wegdelen opengesteld in de afgelopen vier maanden. Op de A10 is de nieuwe (tweede) Coentunnel opengesteld en op de A50 kan men gebruik maken van de nieuwe Waalbrug. In beide gevallen wordt nu de al bestaande weg verbeterd en krijgt het verkeer na afronding van de werkzaamheden meer ruimte. Op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort is een deel van de wegverbreding opengesteld, namelijk tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken.

De reistijdwinst op de A50 bedraagt – afhankelijk van de rijrichting- tussen de vier en negen minuten en op de A28 tussen de vier en zes minuten. Op de A10 is de reistijdwinst afhankelijk van de rijrichting tussen de één en acht minuten.

Aanpak filetop 10
Op het gebied van doorstroming op de snelwegen maakt Rijkswaterstaat flinke vorderingen. Op de A50 nabij de Waalbrug zijn de files sterk afgenomen ten opzichte van de eerste vier maanden. Dat komt doordat het verkeer daar nu gebruik kan maken van de nieuwe brug met 3 rijstroken in beide richtingen. Deze locatie staat daardoor niet langer op nummer 1 in de filetop 10. Dit zorgt voor de nodige verschuivingen in de filetop 10. De A20 neemt sinds deze zomer de eerste plaats in. De files zijn hier licht afgenomen ten opzichte van 4 maanden geleden. Ook voor de meeste overige locaties binnen de top 10 geldt dat de filezwaarte licht is afgenomen. De filedruk op de A20 zal naar verwachting afnemen als gevolg van de geplande doortrekking van de A13/A16.
Files op Nederlandse wegen nemen nog steeds afOok een ander traject op de A20 (nummer 7) en de A1 (nummer 9) zijn nieuw in de top-10. De A50 tussen Heteren en Valburg de A9 tussen Haarlem-Zuid en Raasdorp zijn uit de filetop-10 verdwenen.

Kengetallen
De files zijn de afgelopen vier maanden verder afgenomen met 3,6 procent, waarmee de filezwaarte komt op 8 miljoen kilometerminuten op jaarbasis. Het totaal aantal door automobilisten afgelegde kilometers op rijkswegen is in deze periode gelijk gebleven. Het aantal afgelegde kilometers op jaarbasis komt op 64,4 miljard kilometers. De afgelopen vier maanden is de hinder door werkzaamheden gedaald van 5,2 naar 4,9 procent van de totale filezwaarte.

130 km/uur
Op 28 juni is op vier trajecten de maximumsnelheid verhoogd naar 130 km/uur. Het gaat om de trajecten; A5 (tussen Hoofddorp en knooppunt Raasdorp), A32 (tussen Heerenveen- Zuid en Akkrum), A4 (tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen) en de A4 (tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam van 19.00 uur tot 06.00 uur).

Uit onderzoek van dit voorjaar blijkt verder dat, sinds de invoering van de nieuwe maximumsnelheid op 1 september 2012, een derde van de weggebruikers weet dat deze 130 kilometer per uur is. Rijkswaterstaat kijkt in overleg met andere betrokken partijen naar mogelijkheden om de weggebruiker goed te informeren. In de komende tijd komen er meer 130 km/u trajecten. Dit levert een steeds eenduidiger beeld op. 130 kilometer per uur is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu, en het kan vanwege de veiligheid van de weg, dan gaat de maximum snelheid omhoog.

Vrachtverkeer
Het grootschalig verkeersonderzoek naar vrachtverkeer geeft inzicht in herkomst en bestemming van vrachtverkeer in de Randstad. Van het totale vrachtverkeer in de Randstad heeft 70% een herkomst en bestemming binnen de Randstad. Dit onderzoek wordt ook gebruikt om verkeersmodellen te toetsen aan de praktijk, inzicht te krijgen in de samenstelling van het vrachtverkeer en voor beleidsinformatie.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter